Branża spirytusowa broni miejsc pracy

Natychmiastowej obniżki stawki akcyzy na wyroby spirytusowe o 20 proc. żąda od ministra finansów Krajowa Sekcja Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „S”.

Podczas Rady Sekcji, która odbyła się 27 czerwca, delegaci przyjęli uchwałę o wystosowaniu pisma tej treści do ministra finansów.

– Na początku tego roku rząd podjął decyzję o podniesieniu akcyzy, licząc na dodatkowe przychody. Tak jak się obawialiśmy nie przyniosło to żadnych dodatkowych przychodów, a wręcz je zmniejszyło – tłumaczy Zbigniew Sikorski, przewodniczący Rady Sekcji. – Minęło już pół roku, są już wstępne wyniki finansowe w zakładach pracy. Koledzy obawiają się negatywnych skutków decyzji, podjętej przez rząd, nawet zwolnień z pracy.

Związkowcy podkreślają, że wprowadzenie przez rząd dodatkowej akcyzy spowodowało wzrost przemytu i nielegalnej produkcji alkoholu. A konsekwencje obniżenia wpływów z tytułu podatku akcyzowego, dochodowego i VAT  do budżetu państwa będą dotkliwe, gdyż spowoduje to m.in. spadek produkcji rolnej i gorzelniczej, pogorszenie kondycji przemysłu spirytusowego i kooperacyjnego, spadek zatrudnienia w rolnictwie, gorzelnictwie, przemyśle spirytusowym i kooperacyjnym  , zwiększenie zagrożenia dla zdrowia konsumentów alkoholu nielegalnego pochodzenia, zmniejszenie wydatków na profilaktykę i leczenie osób uzależnionych, spadek wpływów składek do ZUS i podatku od dochodów osobistych z powodu mniejszego zatrudnienia.

– To na razie grzeczne pismo do ministra finansów z prośbą o właściwą reakcję. Nie będzie odpowiedzi, będą kolejne działania – zapowiada Zbigniew Sikorski.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę