Brak solidaryzmu narodowego to grzech wobec państwa

Nie będzie debaty o sytuacji w Polsce na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Wniosek w tej sprawie, forsowany m.in. przez parlamentarzystów PO, poparło 98 członków zgromadzenia, a 89 było przeciw. Do zorganizowania debaty potrzebna była jednak większość 2/3 głosów.

Czyżby posłów z poszczególnych parlamentów narodowych delegowanych do Rady Europy odstraszył przebieg niedawnej debaty o Polsce w Parlamencie Europejskim? Jej przebieg udowodnił, że demokracja nad Wisłą ma się bardzo dobrze, a zideologizowanym krytykom zmiany politycznej w Polsce brakuje argumentów. Przy okazji europejska opinia publiczna mogła poznać hipokryzję eurokratów i ich zakusy na suwerenność wolnych państw i narodów.

Puentą do tamtej debaty była uśmiechnięta mina zwycięskiej premier Beaty Szydło, którą eksperci zgodnie uznali za kandydatkę na nową liderkę Europy. Z kolei jeden z głównych krytyków prawicowej władzy, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz z gorzką miną pouczał publiczność znajdującą się na galerii, że regulamin (zapewne bardzo demokratyczny) europarlamentu zabrania… klaskania po wypowiedziach poszczególnych deputowanych.

Bulwersujący jest jednak fakt, że dwoje posłów Platformy – Agnieszka Pomaska i Andrzej Halicki – głosowało za absurdalną i szkodzącą wizerunkowi Polski dyskusją w Radzie Europy o rzekomych zagrożeniach dla demokracji w naszym kraju. Pozostali polscy deputowani byli przeciw bądź wstrzymali się od głosów. Widać, że politycy PO nie przyzwyczaili się jeszcze do zasiadania w ławach opozycji…

Posłom Platformy warto zadedykować komentarz historyka prof. Wojciecha Polaka, zamieszczony na portalu wPolityce.pl:

W przypadku działań polityków opozycji mówiłbym o niegodziwym postępowaniu, braku poczucia solidarności narodowej. Chciałbym jednak podkreślić, że odwoływanie się do gremiów, które nie są nam wcale przychylne, jest niewłaściwe. Musimy pamiętać, że struktury europejskie są pod znacznym wpływem Niemiec, a jak wiadomo Niemcy mają wobec Polski ściśle określone interesy, które mają charakter czysto egoistyczny. Dlatego trudno usprawiedliwić odwoływanie się do gremiów europejskich, w których pierwsze skrzypce grają nasi zachodni sąsiedzi. To godzi w nasze interesy! Działania PO nie są drugą Targowicą, ale brak solidaryzmu narodowego też jest grzechem wobec państwa. I to grzechem śmiertelnym…

Zobacz wywiad z prof. Wojciechem Polakiem

Download PDF
Powrót Drukuj stronę