Bożena Brauer – nowa i dotychczasowa przewodnicząca gdańskiej Oświaty

Wybory w gdańskiej Oświacie potwierdziły pozycję i szacunek, jakimi cieszy się wśród członków „Solidarności” Bożena Brauer dotychczasowa i nowo wybrana przewodnicząca KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku.

Zdjęcia: Olga Zielińska

 

Delegaci Zebrania Wyborczego, które miało miejsce 17 marca w Sali BHP w Gdańsku,  dokonując wyboru przewodniczącej na 141 głosów ważnych aż 139 oddali na Bożenę Brauer.

– Dziękuję za tak wiele głosów. To zobowiązuje i mobilizuje mnie do jeszcze większej wytrwałości i determinacji w pracy – mówiła po ogłoszeniu wyników Bożena Brauer.

Dodała, że w nowej kadencji będzie dbać o dobro całej oświatowej społeczności, ale też pojedynczych pracowników. Zapewniła, że nie pozostawi żadnego nauczyciela czy innego pracownika oświaty, mającego problemy, bez wsparcia i pomocy.

Szczerze gratulował Bożenie Brauer osiągniętego wyniku Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, który jeszcze przed głosowaniem zwrócił się do delegatów nawiązując do 13 postulatu z sierpnia 1980 roku, w którym domagano się między innymi, aby dokonując wyboru kadry kierowniczej, kierowano się rzeczywistymi kwalifikacjami kandydatów, a nie „układami”, jakie mają.

– Z przyjemnością stwierdzam, że właśnie w tym duchu zebrani dokonali wyboru nowej przewodniczącej – mówił Wojciech Książek. – Wynik mówi sam za siebie. Prawie wszystkie głosy były na „tak” za Bożeną Brauer.

Bożena Brauer należy do „Solidarności” od 1980 roku, jest przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej od 2002 roku. Warto dodać, że jest także członkiem Komisji Krajowej. Organizacja związkowa, której szefuje liczy aż 1505 członków. W minionej kadencji gdańska Oświata przyjęła aż 415 osób w poczet swoich członków.

– Byłem na różnych zebraniach, ale w takiej organizacji, liczącej ponad tysiąc członków postawione są zupełnie inne zadania i wyzwania. To dobrze merytorycznie przygotowani działacze „Solidarności”. Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego niejednokrotnie korzysta z pomocy i doświadczenia gdańskiej Oświaty – podkreślał Wojciech Książek. – Szczególnie chciałbym za tę pomoc podziękować koleżankom Bożenie Brauer, Annie Kocik i Hannie Minkiewicz.

Gratulacje i serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę i zaangażowanie złożył także Krzysztof Dośla, przewodniczący RG NSZZ „Solidarność”. Życzył zebranym zapału i energii do pracy w nowej kadencji.

– To nie był łatwy dla was okres. Reorganizacja systemu oświatowego wymusiła na was wiele dodatkowych działań, które wywoływały wiele stresu. Trzeba było walczyć o zachowanie miejsc pracy dla nauczycieli. Dziękuję wam za ten wysiłek, determinację i nie poddawanie się działając w tak trudnych warunkach – mówił Krzysztof Dośla.

Przewodniczący RG pogratulował także zaangażowaniu w działanie na rzecz rozwoju Związku, podkreślając, że liczba członków tej komisji świadczy o jej sile. Warto dodać, że gdańska Oświata została nagrodzona w 2016 roku w V edycji konkursu organizowanego przez Zarząd Regionu Gdańskiego w kategorii wzrostu liczby członków.

Do swoich sukcesów gdańska Oświata zalicza między innymi: wynegocjowanie z gdańskim samorządem podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, a także dzięki współpracy z nauczycielami, rodzicami i radnymi powstrzymanie likwidacji i niekorzystnej restrukturyzacji wielu placówek oświatowych. Największym jednak sukcesem była wygrana w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku sprawa dotycząca szkoły w Kokoszkach.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę