„Bony na przeprowadzkę” dla młodych fikcją?

Tylko 29 osób skorzystało w województwie pomorskim w ciągu pół roku z „bonów na przeprowadzkę”. System tzw. bonów na zasiedlenie to ponad  7 tys. zł jednorazowej dotacji dla osób przed trzydziestką, które zdecydują się na przeprowadzkę do pracy daleko od miejsca zamieszkania. Przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej system funkcjonuje od maja ubiegłego roku.

W wielu PUP-ach nie przyznano żadnych bonów. Urzędnicy obawiają się, że tym sposobem nastąpi jeszcze większy drenaż pracowników z mniejszych miejscowości, a wielu młodych wykorzysta bony, wyjeżdżając do pracy za granicę.

System bonów stażowych, szkoleniowych, na zatrudnienie i zasiedlenie to rządowy pomysł na walkę z bezrobociem młodych. Ale okazał się fiaskiem. Z bonu na zasiedlenie np. skorzystało dotychczas w Polsce zaledwie 740 osób.

Przepisy, na podstawie których są one przyznawane nie sprzyjają ubiegającym się o nie. Beneficjent, któremu przyznano by bon na zasiedlenie w wysokości 7 tys. zł już na starcie musiałby zapłacić podatek dochodowy ok. 1,4 tys. zł. W praktyce to wysokość pierwszej pensji. Tak więc bony nie są dla niezamożnych młodych, poszukujących pracy daleko od miejsca zamieszkania.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę