Boimy się stracić pracę

Aż 38 proc. badanych przez CBOS obawia się zwolnienia, w tym 12 proc. bardzo poważnie liczy się z taką możliwością. Ponad połowa – 59 proc. ocenia swoją sytuację zawodową jako mniej lub bardziej stabilną.

84 proc. Polaków źle ocenia sytuację na rynku pracy, w tym 33 proc. uważa, że jest ona bardzo zła. Tylko 4 proc. badanych jest przeciwnego zdania. 27 proc. przewiduje, że sytuacja jeszcze się pogorszy, a 54 proc. jest zdania, że w ciągu roku sytuacja na rynku pracy się nie zmieni. 

Wśród najmniej pewnych swojego zatrudnienia są mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego – jest to aż 58 proc. zatrudnionych, którzy w mniejszym lub większym stopniu liczą się z możliwością utraty pracy. Na drugim miejscu  znajdują się mieszkańcy Opolszczyzny (49 proc.), w dalszej kolejności pracownicy z województw: mazowieckiego (40 proc.), podlaskiego (40 proc.), lubelskiego (39 proc.) oraz lubuskiego i podkarpackiego (po 38 proc).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 6-12 marca 2014 roku na liczącej 1098 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę