Bogaci daleko ponad biednymi

Wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie rozwarstwienie ekonomiczne w Polsce informuje dziennik „Rzeczpospolita”.  Według raportu GUS w 2013 r. prawie siedem razy wyższy (6,8 razy) był dochód na osobę w gospodarstwach domowych będących w najlepszej sytuacji finansowej, które stanowią 20 proc. ogółu w stosunku do najbiedniejszych. W tych pierwszych dochód na jedną osobę wyniósł 2727,7 zł, a w drugich 403 zł. Natomiast średni dochód na osobę w polskim gospodarstwie domowym w 2013 roku wyniósł 1299 zł.

Zdaniem ekonomistów rozwarstwienie jest tym mniejsze, im liczniejsza jest grupa średnio uposażonych, których dochody nie są ani zbyt niskie, ani zbyt wysokie.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę