Boże Narodzenie 2012

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
wszystkim członkom i sympatykom
NSZZ „Solidarność”
życzę spokoju i siły, która wypływa
z przyjścia na świat Zbawiciela.

Niech nadchodzący rok  przyniesie nadzieję i wiarę,
że razem możemy zmienić  świat na lepsze,
przybliżyć realizację naszych marzeń
i osiągnięcie wyznaczonych celów.

Niech w przyszłym roku  nasze działania
będą skoncentrowane na poprawie sytuacji tych,
którzy są w potrzebie,
cierpią ubóstwo, oczekują pomocy.

Wzajemna pomoc i szacunek dla drugiego człowieka
to wartości, które w moim najgłębszym przekonaniu
powinny stanowić fundament naszej związkowej służby.
Niech nie zabraknie Wam i Waszym Rodzinom
codziennego chleba,
który daje siłę do pracy
i pracy, która daje chleb.

Wiara, nadzieja
i autentyczna solidarność
już nieraz pozwoliły nam przezwyciężyć przeszkody.
Niech przyszły rok będzie czasem skutecznego przezwyciężania przeszkód
dla wspólnego dobra.

Krzysztof Dośla
Przewodniczący
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę