Biuro Terenowe w Lęborku: Wybory w „Solidarności” na kadencję 2018-2022

Na obszarze działalności Biura Terenowego w Lęborku 19 marca 2018 zakończyły się wybory związkowe na kadencję 2018-2022 we wszystkich zakładach pracy, w których działają organizacje związkowe NSZZ „Solidarność”. Ostatnie odbyły się w największej międzyzakładowej organizacji – Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Lębork. Komisja ta skupia oprócz placówek oświatowych powiatu lęborskiego Dom Pomocy Społecznej nr 1 oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. Przynależy do niej łącznie 143 członków.

 

Udział w wyborach władz Związku wzięło 25 delegatów. Przewodniczącą KM została Aleksandra Werra, a wiceprzewodniczącymi: Leszek Leciejewski i Stanisław Jakonis.

W lęborskich wyborach wziął udział Wojciech Książek, członek Prezydium ZRG NSZZ „Solidarność, a także przewodniczy Sekcji Oświaty i Wychowania RG. W przerwach między głosowaniem Książek przekazywał członkom lęborskiej oświaty informacje z działalności Sekcji w RG.

Zdjęcia Sylwia Skroś
Download PDF
Powrót Drukuj stronę