Biedronka rośnie w siłę

Dziesięcioprocentowy wzrost liczby członków odnotowała organizacja związkowa działająca w Jeronimo Martins Polska. W sierpniu i wrześniu działacze „Solidarności” zintensyfikowali akcję pozyskiwania nowych członków Związku i dzięki temu nastąpił znaczny rozwój. W akcji pozyskiwania członków oprócz działaczy „S” z Jeronimo Martins Polska wzięli także udział organizatorzy z regionów i Komisji Krajowej. Wkrótce mają powstać nowe zakładowe komisje oddziałowe w kolejnych regionach: Ziemi Łódzkiej, Częstochowskim i Środkowowschodnim. W istniejących komisjach największą liczbę nowych członków pozyskano w komisji oddziałowej Region Gdańsk i Region Wielkopolska.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę