Bezrobocie w województwie pomorskim

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy podaje, że w październiku 2018 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa wyniosła 44 869 osób. W stosunku do października roku ubiegłego była niższa o 10 proc. Niestety w stosunku do ubiegłego miesiąca, czyli do września 2018 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Pomorskiem zwiększyła się o 1,3 proc., czyli o 568 osób. Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w dwunastu powiatach województwa pomorskiego, największy wystąpił w powiecie puckim – 11,1 proc (o 187 osób) i w powiecie nowodworskim – 10,6 proc. (o 130 osób). W ośmiu powiatach odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Największy zanotowano w Słupsku o 6,7 proc. (o 96 osób).

Jeśli chodzi o skalę całego kraju, to w październiku 2018 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 937,3 tys. osób i w stosunku do września 2018 r. zmniejszyła się o 10,1 tys. osób, czyli o 1,1 proc. Stopa bezrobocia w Polsce wynosi 5,7 proc., a w województwie pomorskim 4,8 proc. Jednak najniższą w kraju stopę bezrobocia odnotowano w Poznaniu 1,2 proc., w powiecie poznańskim i wolsztyńskim – 1,4 proc.

Natomiast przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 340 360 osób i było wyższe o 6,5 proc. do notowanego w październiku 2017 r. Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, to wyniosło 4 957,97 zł i było wyższe o 7,3 proc. w porównaniu z październikiem 2017 r.

oprac. (mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę