Bezrobocie na Pomorzu spada, ale nie wszędzie

Bezrobocie rejestrowane na Pomorzu w czerwcu br. wyniosło 11,8 proc. – podał Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Oznacza to, że stopa bezrobocia spadła od maja o 0,6 proc. Marne to jednak pocieszenie dla ponad 100 tys. osób, które na koniec czerwca były zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy na Pomorzu. Tym bardziej, że z tego grona aż 54 proc. to osoby długotrwale bezrobotne, a tylko 15 proc. posiada uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych.

Na Pomorzu nadal występuje duże zróżnicowanie stopy bezrobocia pod względem terytorialnym. Podczas gdy w Trójmieście wynosi ona od 4,4 proc. (Sopot) do 6,2 proc. (Gdańsk i Gdynia), to w peryferyjnych powiatach województwa przekracza 20 proc. Największe bezrobocie w czerwcu występowało w powiatach nowodworskim (25,8 proc.), sztumskim (25,2 proc.), malborskim (23,4 proc.) i człuchowskim (21,2 proc.).

Dane podane przez WUP w Gdańsku i Główny Urząd Statystyczny są ambiwalentne. Z jednej strony spada bezrobocie (głównie w wyniku prac sezonowych) i rośnie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w czerwcu wyniosło 3932,91 zł brutto, czyli o 2 proc. więcej niż w maju). Z drugiej strony w ostatnim przedwakacyjnym miesiącu na Pomorzu wzrosła liczba osób zwolnionych w ramach zwolnień grupowych (266 osób, czyli o 336 proc. więcej niż w maju!), a także spadła liczba oferowanych przez pracodawców miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (5203, czyli o 23,6 proc. mniej niż miesiąc wcześniej).

Z 11,8 proc. bezrobocia województwo pomorskie zajęło w czerwcu szóste miejsce w kraju. Najniższe bezrobocie panowało m.in. na Mazowszu, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. W skali kraju, jak podał GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w czerwcu br. wyniosła 12 proc. Oznacza to spadek o 0,5 proc. w porównaniu z majem. W czerwcu w urzędach pracy w całym kraju zarejestrowanych było 1,912 mln osób bez pracy, wobec 1,986 w maju.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę