Bezrobocie spada, ale jest więcej zwolnień grupowych

W porównaniu z I półroczem 2013 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w I półroczu 2014 r. o 1,5 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto o 4,1 proc. Niestety, zwiększyła się również – i to aż o 20,7 proc. – liczba zwolnień grupowych.

Według informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zwolnienia grupowe dotknęły 700 osób, co oznacza wzrost liczby o stu pracowników zwolnionych w tym trybie.

Zakłady pracy dokonujące zwolnień grupowych to głównie firmy przetwórstwa przemysłowego. Rekordzistą okazało się przedsiębiorstwo produkujące autobusy.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2014 roku wyniosła w woj. pomorskim 11,7 proc. (w grudniu i czerwcu 2013 r. wynosiła ona 13,2 proc.) i była niższa od stopy bezrobocia w Polsce, która wynosi 12 proc.

W I półroczu 2014 r. spadek stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich powiatach województwa. Największy spadek bezrobocia zanotowano w powiecie nowodworskim. Pomimo tego stopa bezrobocia w tym powiecie nadal była najwyższa wśród wszystkich powiatów województwa (25,8 proc.). Kolejne pod względem wielkości tego smutnego wskaźnika były powiaty sztumski (25,5 proc.) oraz malborski (23,4 proc.).

Najniższe bezrobocie jest w Trójmieście. I tak w Sopocie to 4,4 proc., a w Gdańsku i w Gdyni po 6,1 proc.

Wśród osób bezrobotnych warto zwrócić uwagę na osoby mające 25 lub mniej lat, których liczba zmniejszyła się o blisko 25 proc.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę