Bezrobocie rejestrowane – w górę. Absolwenci w urzędach pracy

W listopadzie 2013 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 111 998 osób. W porównaniu do listopada 2012 r. (110 547 osób) była większa o 1 451 osób, tj. o 1,3 proc. Tylko co szósta osoba bez pracy ma prawo do zasiłku.

Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. (13,1 proc.) była o 0,2 pkt proc. wyższa niż w listopadzie 2012 r. (12,9 proc.). W listopadzie 2013 r. zgłoszono do PUP 3 839 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku (3 296) liczba wolnych miejsc pracy była więc większa o 543, tj. o 16,5 proc. Jednak pracodawcy zgłosili o 672 miejsca (o 14,9 proc.) mniej tych miejsc niż w miesiącu poprzednim. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2013 r. wyniosło 276,4 tys. osób i było niższe (o 0,8 proc.) od notowanego w listopadzie 2012 r. (278,7 tys. osób).

W tym czasie zakłady pracy województwa pomorskiego dokonały zwolnień grupowych 85 pracowników; w listopadzie ubiegłego roku zwolniono 571 osób, Liczba bezrobotnych kobiet wyniosła 62 345, tj. 55,7 proc. ogółu bezrobotnych. W stosunku do października 2013 r. zwiększyła się ona o 377 osób, gdy liczba bezrobotnych mężczyzn zwiększyła się o 1 040 osób i wyniosła 49 653. Tylko co szósty zarejestrowany poszukujący pracy ma prawo do zasiłku. To 17 829 (15,9 proc. ogółu bezrobotnych).

Osoby bezrobotne w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci) to 5 936 osób, czyli 5,3 proc. ogółu bezrobotnych. W porównaniu  do października 2013 r. nastąpił wzrost o 150 osób.

Coraz więcej ludzi z dyplomami wyższych uczelni rejestruje się w PUP. Osób bezrobotnych do 27 roku życia, które ukończyły szkołę wyższą było 1 146. W stosunku do poprzedniego miesiąca ich liczba wzrosła o 92 osoby.

Wzrost liczby bezrobotnych w listopadzie 2013 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego odnotowano w 15 powiatach województwa pomorskiego, zaś spadek – w 5 powiatach. Największy wzrost odnotowano w powiecie puckim o 6,3 proc. (o 206 osób), a największy spadek – w powiecie sztumskim o 1,2 proc. (o 39 osób). W skali kraju w listopadzie 2013 r. liczba bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła 2 116,0 tys. osób i w stosunku do października 2013 r. wzrosła o 40,9 tys. osób. Stopa bezrobocia w kraju wzrosła o 0,2 pkt. proc. i wyniosła 13,2 proc. Najniższą stopę bezrobocia w Polsce odnotowano w Poznaniu (4,2 proc.), a najwyższą w powiecie szydłowieckim w województwie mazowieckim (38,6 proc.). ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę