Bezrobocie spada

Według najnowszych danych Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy stopa bezrobocia w województwie pomorskim spadła z 5,7 proc. w lutym 2018 r. do 5,5 proc. w marcu 2018 r., o 0,2 punkty proc. W marcu wzrosła też ilość wolnych miejsc pracy o 11,8 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Niestety, znacznie, bo aż o 302,3 proc. zwiększyła się liczba osób zwolnionych grupowo (z 43 w lutym do 173 w marcu). Jest to również więcej w stosunku do marca 2017 r., kiedy w ramach zwolnień grupowych pracę straciło 155 osób.

Wśród bezrobotnych największy odsetek stanowią kobiety, bo aż 60,7 proc., z tego 31,6 proc. są to kobiety bez kwalifikacji zawodowych, a 16,6 proc. bez doświadczenia zawodowego.

Najniższą stopę bezrobocia odnotowuje się w Sopocie, Gdyni i Gdańsku, a najwyższą w powiecie nowodworskim, co nie jest równoznaczne z liczbą bezrobotnych. Bowiem najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych ma miasto Gdańsk, a najmniej miasto Sopot.

Tendencję spadkowa bezrobocia odnotowano na terenie całego kraju. I tak w marcu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w stosunku do lutego 2018 r. spadła o 3,1 proc.

Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, to niższą niż w Pomorskiem mają trzy województwa: wielkopolskie – 3,8 proc., śląskie – 5,1 proc. i małopolskie – 5,4 proc.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę