Bezrobocie nieco w dół, ale i mniej ofert pracy

W październiku 2014 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy woj. pomorskiego wyniosła 94 332 osoby i w stosunku do października 2013 r. (110 581 osób) była niższa o 16 249 osób, tj. o 14,7 proc.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych na 31 października br. jest też o 887 mniejsza w porównaniu z danymi na koniec września br. Stopa bezrobocia w październiku br. wynosiła na Pomorzu 11,1 proc. i była o 0,2 pkt proc. niższa od krajowej.

W październiku 2014 r. w województwie pomorskim odnotowano spadek zgłoszonych przez pracodawców wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o 11,9 proc. (o 783 miejsca). Spadek liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej odnotowano w 14 powiatach. Największy spadek wolnych miejsc pracy odnotowano w Sopocie o 76,4 proc. (o 97 miejsc), powiecie bytowskim o 47,3 proc. (o 132 miejsca),  nowodworskim o 46 proc. (o 46 miejsc).

Wzrost wolnych miejsc pracy w największym stopniu odnotowano w powiecie kwidzyńskim  - 23,3 proc. (o 34 miejsca).

Jak wykazały sprawozdania PUP w październiku 2014 r., zakłady pracy z 4 powiatów województwa pomorskiego (pucki, starogardzki, Gdynia i Słupsk) zgłosiły zamiar zwolnień grupowych w liczbie 111 pracowników,  głównie pracowników agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju oraz pracowników hotelarstwa. Dla porównania w miesiącu poprzednim zgłoszenia zamiaru zwolnień grupowych dotyczyły 40 pracowników z terenu Gdańska.

W skali kraju w październiku 2014 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła 1 784,8 tys. osób i w stosunku do września 2014 r. spadła o 37,1 tys. osób. Liczba bezrobotnych najbardziej zmniejszyła się w województwach opolskim i dolnośląskim (spadek o 3,3 proc. w obu województwach).

Stopa bezrobocia w kraju spadła w październiku o 0,2 pkt proc. i wyniosła 11,3 proc. Najniższą stopę bezrobocia w Polsce odnotowano w Poznaniu (3,3 proc.) a  najwyższą w powiecie szydłowieckim w woj. mazowieckim (34,7 proc.).

Z kolei z najnowszych danych szacunkowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie br. 11,4 proc. co oznacza, że wobec października – wzrosła ona o 0,1 proc.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę