Bezrobocie najniższe od jesieni 1990 r. Sprzyja koniunktura

Bezrobocie w Polsce spadło do poziomu najniższego od czasu tzw. transformacji ustrojowej sprzed 30 laty i neoliberalnego kursu obranego przez wychodzący z realnego socjalizmu kraj. Koniunktura gospodarcza sprzyja. Tyle, że nadal są regiony, w których bezrobocie jest dramatycznie wysokie, a są takie, gdzie właściwie ono nie występuje.

Na koniec kwietnia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 938,3 tys. bezrobotnych. Stopa bezrobocia spadła z 5,9 proc. w marcu br. do 5,6 proc. – wynika z opublikowanych danych GUS.

Tak niskiego poziomu bezrobocia rejestrowanego nie notowano oficjalnie od października 1990 r.

Większe różnice w poziomie bezrobocia pojawiają się na poziomie powiatów. Jest 17 powiatów, gdzie przekracza ono 15 proc. Największe bezrobocie panuje w powiecie szydłowieckim (23,2 proc.), braniewskim (20,4 proc.) i łobeskim (19 proc.).

W 12 powiatach pod koniec kwietnia br. bezrobocie nie przekraczało 2 proc. Najniższe było w Poznaniu (1,3 proc.) oraz Warszawie i w powiecie poznańskim (po 1,4 proc.).

W skali kraju w kwietniu br. ubyło 46,4 tys. bezrobotnych. Rok wcześniej w kwietniu ubyło prawie 50 tys. bezrobotnych.

GUS opublikował też dane o bezrobociu mierzonego unijną metodologią Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w pierwszym kwartale 2019 r.

Z BAEL wynika, że stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła (z 3,8 proc. w czwartym kwartale 2018 r. do 3,9 proc. w pierwszym).

Nastąpił spadek liczby bezrobotnych mężczyzn (z 344 tys. do 318 tys.) i wzrost liczby kobiet (z 305 tys. do 348 tys.). W pierwszym kwartale br. bezrobotnych według BAEL było 666 tys. osób.

Do bezrobotnych według BAEL zalicza się osoby w wieku 15-74 lata, które w okresie badanego tygodnia nie pracowały, aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu czterech tygodni, aby znaleźć pracę oraz były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po badanym tygodniu.

I jeszcze jedno. O 2,9 proc. wzrosło przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019 r. wobec kwietnia 2018 r. – wynika z najnowszych danych GUS.

 

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę