Bezrobocie najniższe od 30 lat

W kwietniu 2019 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w polskich urzędach pracy spadła do 5,6 proc., co oznacza najniższy poziom od 1990 roku. Być może jest to najlepszy wynik w historii rejestrowanego bezrobocia.

Oficjalnie mniej bezrobotnych było w październiku 1990 roku – stopa bezrobocia miała wówczas wynosić 5,5 proc. Eksperci podkreślają jednak, że ówczesne dane budzą poważne wątpliwości co do wiarygodności – dopiero tworzono metodologię obliczania poziomu bezrobocia (w PRL-u oficjalnie nie było go wcale, obowiązywał model pełnego zatrudnienia), nie badano na przykład tak zwanej szarej strefy.

Poza tym świadomość istnienia urzędów pracy nie była jeszcze powszechna. Jeśli weźmiemy pod uwagę realne dane, okazuje się, że obecnie bezrobocie jest najniższe w historii wolnej Polski. I może jeszcze spaść – w końcu nie rozpoczął się jeszcze okres intensywnych prac sezonowych.

Według Andrzeja Kubisiaka, eksperta do spraw rynku pracy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Polska powoli zbliża się do poziomu bezrobocia naturalnego – nieprzekraczalnego limitu, który wynosi około 3 proc.

MarWer

Download PDF
Powrót Drukuj stronę