Bezrobocie najniższe od 26 lat na skutek prac sezonowych, demografii i emigracji

Stopa bezrobocia pod koniec kwietnia 2017 roku wyniosła 7,7 proc. Jest niższa o 0,4 proc. niż miesiąc wcześniej, a w skali rocznej spadek wyniósł 1,7 proc.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że tak niskiego bezrobocia nie mieliśmy od początku lat 90. Wskaźnik bezrobocia najbardziej zbliżony do aktualnego odnotowano w kwietniu 1991 roku, kiedy to wyniósł 7,3 proc.

Bezrobotnych również jest mniej. W tegorocznym kwietniu w urzędach pracy zarejestrowano 1 mln 252,3 tys. osób. To oznacza, że było ich o 71,9 tys. (5,4 proc.) mniej niż w marcu tego roku i aż o 269,5 tys. (17,7 proc.) mniej niż w zeszłym roku.

Mniejsza liczba bezrobotnych to wynik startu prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, które spowodowały zwiększoną aktywizację bezrobotnych przez urzędy pracy. To także efekt demografii (malejącego od ćwierćwiecza przyrostu naturalnego), czyli mniej osób trafia na rynek pracy oraz emigracji „za chlebem” ok. 2,3 mln Polaków, którzy ciągle widzą swoją szansę na Zachodzie.

Pod koniec kwietnia zanotowano 132,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji. W porównaniu z marcem zanotowano więc spadek o 37,4 tys.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę