Bezrobocie na Pomorzu nieznacznie spadło

Stopa bezrobocia na Pomorzu w sierpniu br. spadła od lipca o 0,1 proc. i wyniosła 11,3 proc. – wynika z informacji miesięcznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Na koniec wakacji liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy w naszym województwie wyniosła nieco ponad 96 tys. osób.

Wciąż nierozwiązanym problemem pozostaje duże zróżnicowanie poziomu bezrobocia w regionie. Najwyższe utrzymuje się na Powiślu – w powiecie nowodworskim wynosi 24,5 proc., sztumskim 23,7 proc., malborskim 21,8 proc. Tradycyjnie najniższe bezrobocie występowało w sierpniu w Trójmieście – w Sopocie było to 4,2 proc., Gdańsku 5,8 proc, Gdyni 5,9 proc.

W sierpniu na Pomorzu zmniejszyła się również liczba oferowanych przez pracodawców miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej – o 5,3 proc. do 5,9 tys. Jednocześnie w tym czasie pracodawcy zarejestrowali w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 469 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Armenii bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (w tym 96,8 proc. dotyczyło obywateli Ukrainy). Najwięcej cudzoziemców według tych oświadczeń będzie wykonywało pracę w przetwórstwie przemysłowym (49,3 proc.) i budownictwie (30,5 proc.). Cudzoziemcy w większości (86,4 proc.) mają wykonywać pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło),

W tym samym czasie w całym kraju bezrobocie również spadło o 0,1 proc., ale wyniosło więcej niż w województwie pomorskim – 11,7 proc.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę