Bezrobocie jeszcze spadnie – Wskaźnik Rynku Pracy

Według Wskaźnika Rynku Pracy (WRP), który informuje z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia – kolejny miesiąc z rzędu mamy do czynienia z jego spadkiem, a tempo spadku przybiera na sile. To ogłoszenie Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

W komentarzu czytamy, że: „Obserwowany bardzo wysoki popyt na pracę powoduje, iż występujące zazwyczaj na przełomie roku wyższe bezrobocie obecnie prawie nie występuje. Jego sezonowy wzrost w styczniu br. wyniósł zaledwie 0,3 punktu procentowego. Po wyeliminowaniu wpływu tego czynnika stopa bezrobocia wyniosła 6,5 proc. i była o 0,1 p. proc. niższa od tej z grudnia ub. roku”.

Dodano także, iż „Występująca w Polsce rekordowo niska stopa bezrobocia wskazuje na przegrzanie rynku pracy przejawiające się dużym popytem na pracę przy niskiej jej podaży. Co drugi z badanych przedsiębiorców wskazuje na trudności z pozyskaniem specjalistów, a co trzeci ma trudności z pozyskaniem jakichkolwiek pracowników. W gospodarce występują jednak dość duże rezerwy siły roboczej, o czym świadczy niska aktywność zawodowa i niska stopa zatrudnienia”. (wgospodarce.pl)

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę