Bezpłatne leki dla seniorów od 1 września

Od 1 września 2016 r. osoby powyżej 75 roku życia będą miały prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Przewiduje to nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, którą 4 maja podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowela przewiduje, że wykaz produktów leczniczych bezpłatnych dla seniorów będzie ogłaszany przez ministra zdrowia. Pierwsza lista ma zostać opublikowana właśnie 1 września br.

W wykazie mają znaleźć się w szczególności medykamenty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego. Bezpłatne leki będą mogli pacjentowi przepisywać: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (wskazany w deklaracji wyboru) oraz niektóre pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Przepisywać je będą też mogli lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawili receptę dla siebie lub członków najbliższej rodziny.

Andrzej Duda podpisał 4 maja także cztery inne ustawy, w tym Ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, która zakłada likwidację tzw. godzin karcianych i zawiera nowe regulacje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, m.in. rozszerza na wszystkich pedagogów wymóg niekaralności.

Prezydent podpisał również Ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych, Ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw, Ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw, a także Ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych.

Źródło: Prezydent.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę