Bezpieczniej w pracy, Szkolenie inspektorów

Zasady bezpieczeństwa pracy oraz prewencji przed wypadkami przy pracy były tematem szkolenia jakie odbywa się w siedzibie ZRG NSZZ „S” od 25 do 28 kwietnia br. Szkolenie to 32-godzinny kurs obejmujący zagadnienia prawa pracy, BHP, ratownictwa, wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- Szczególną uwagą obejmujemy fachowe przygotowanie społecznych inspektorów pracy. Szkolenie prowadzą inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. Na jego zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie, którego uzyskanie poprzedza test sprawdzający – mówi Stefan Gawroński, skarbnik ZRG „S” oraz regionalny koordynator ds. ochrony środowiska pracy, organizujący od dwóch dekad szkolenia społecznych inspektorów pracy.

W kwietniowym szkoleniu uczestniczy 20 adeptów poznających zasady unikania wypadków przy pracy.

- Szkolenie już okazało się bardzo potrzebne. Dzięki temu poznaję problemy innych branż oraz uzupełniłam swoją wiedzę o praktyczne porady, oparte na konkretnych przykładach z życia. Ze względu na specyfikę naszej pracy z pacjentem szczególnie ważne jest dochowanie wszelkich procedur, które chronią pracownika np. przed zakłuciem. Pracujemy w zabytkowym budynku. Zwracamy więc uwagę na bezpieczne poruszanie się ciągami komunikacyjnymi i schodami. W pracy ważne jest też odpowiednie obuwie, by uniknąć przypadkowego potknięcia się. Ważna jest prewencja, czyli przeciwdziałanie wypadkom przy pracy. Służy temu nasza współpraca ze służbami BHP – mówi Beata Orzeszek, pracownica Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, społeczny inspektor pracy.

Według danych GUS liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce w 2015 roku wyniosła 87 622 osoby. Na skutek wypadku przy pracy, życie straciło w 2015 roku 303 pracowników. Średnio 7 na 10 wszystkich wypadków przy pracy wynikło z błędów człowieka, jak błędy w zarządzaniu, złe przygotowanie stanowisk pracy, niewystarczające przeszkolenie pracowników, błędy i brawura w zachowaniach pracowników, itp.

28 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę