„Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. Konkurs Dobrych Praktyk

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zachęca do składania wniosków w ramach trzynastej edycji europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy. Edycja ta jest organizowana w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, prowadzonej w latach 2016-2017 pod hasłem „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

bezpieczni_na_starcie

Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie pracodawców, organizacji, instytucji które to w wyjątkowy i innowacyjny sposób działały na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście starzejącej się siły roboczej. Nagrodzone zostanie aktywne zarządzanie bhp z uwzględnieniem struktury wiekowej pracowników w myśl zasady, że zdrowe i wydajne miejsca pracy uwzględniają potrzeby i możliwości pracowników w każdym wieku.

Więcej na stronie Komisji Krajowej…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę