Bez pracy i zasiłku

Tylko 16,4 proc. (321 tys.) osób bezrobotnych w Polsce otrzymuje zasiłek – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Wynika to z tego, że większość pozostających bez pracy (993 tys.) to tzw. długotrwale bezrobotni (bez pracy przynajmniej rok w ciągu ostatnich 2 lat), którym nie przysługuje wsparcie państwa. Zasiłek w wysokości 794,20 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące i 623,60 zł brutto przez kolejne miesiące przysługującego okresu wypłaty świadczenia otrzymują tylko ci bezrobotni, którzy byli zatrudnieni co najmniej przez rok w ciągu ostatnich półtora roku przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy.

Łączny okres otrzymywania świadczenia zależy od stopy bezrobocia na danym terenie i w większości wynosi 6 m-cy. Jeśli w danym powiecie stopa bezrobocia wynosi co najmniej 150 proc. średniej krajowej, wówczas okres otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych wydłuża się do 12 m-cy. Również przez rok otrzymują wsparcie finansowe osoby bez pracy, które ukończyły 50 lat i posiadają co najmniej 20 lat stażu pracy (zatrudnienia z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne).

W krajach Unii Europejskiej wsparcie finansowe od państwa otrzymuje średnio 70–80 proc. osób bez pracy.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę