Bez etatów nie będzie kontraktu

Szykują się rewolucyjne zmiany w zamówieniach publicznych. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt ustawy dotyczącej zamówień publicznych, który wymusi na wykonawcach zatrudnianie pracowników na etaty.

spawacze

Według nowych przepisów już nie tylko kryterium ceny będzie decydować, czy dana oferta wygra przetarg na prace zlecane przez administrację państwową i samorządową, ale także kryteria jakościowe. Ważne dla pracowników jest to, że duże znaczenie będzie miało, w jaki sposób przedsiębiorca starający się o publiczny kontrakt zatrudnia swoich pracowników. Jeżeli praca odbywać się będzie w określonych godzinach, za ustalone z góry wynagrodzenie i pod kierownictwem przełożonego to pracownicy muszą być zatrudnieni na etatach.

– Zaproponowane zmiany idą w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że wpłyną one na uzdrowienie naszego rynku pracy. To, że w Polsce tak upowszechniły się umowy śmieciowe, w dużej mierze odpowiada właśnie dotychczasowy system zamówień publicznych, który doprowadził do tego, że przedsiębiorcy konkurowali ze sobą nie jakością, ale wysokością kosztów pracy – mówi Sylwia Szczepańska reprezentująca Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w zespole doraźnym Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych. 13 stycznia przedstawiciele zarówno związków zawodowych, jak i organizacji pracodawców zasiadający w Radzie Dialogu Społecznego zaakceptowali zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju.

Nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych powinny wejść w życie do 18 kwietnia br. jako implementacja unijnej dyrektywy.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę