Bez dialogu w supermarketach

Tylko 20 proc. pracowników sieci handlowych wierzy, że ich szefowie są zainteresowani wysłuchaniem ich opinii i obustronnym dialogiem – podał Dział Informacji KK na podstawie wyników badań „Poziom dialogu w firmach ochrony oraz sieciach super- i hipermarketów” przeprowadzonego przez NSZZ „Solidarność”.

To część działań na rzecz promocji dialogu między pracodawcami a pracownikami. Wynika z niego, że ponad 70 proc. pracowników nie widzi zainteresowania prowadzeniem dialogu ze strony szefów. Pełne wyniki badania, uwzględniające także dodatkowe dane (m.in. istnienia procedur umożliwiających podjęcie dialogu między managerami a podwładnymi, najczęstsze nadużycia, warunki pracy) zostaną opublikowane jeszcze w tym roku.

Badanie zostało zrealizowane w marcu 2012 r. w ramach projektu NSZZ “Solidarność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 5.5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział Informacji KK

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę