Będziemy dla was wsparciem – KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni

– Bardzo dziękuję za wasze głosy – mówiła Zdzisława Hacia, nowo wybrana przewodnicząca KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni zaraz po ogłoszeniu wyników. – Człowiek jest dla mnie najważniejszy i wasze sprawy są dla mnie bardzo ważne. Zrobimy wszystko jako Komisja Międzyzakładowa, żeby być dla was wsparciem w waszej pracy, działalności związkowej, a jeśli trzeba także i w zwykłym życiu. Zebranie gdyńskiej oświaty odbyło się 26 marca.

fot. Olga Zielińska

 

Komisja Międzyzakładowa liczy 838 członków. Uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu wyborczym było 104 delegatów, obecnych było 95. Zdzisława Hacia została wybrana jednogłośnie. Funkcję przewodniczącej „S” pełni już trzecią kadencję.

Gośćmi Zebrania Delegatów byli m.in. Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Ewa Łowkiel, wiceprezydent Gdyni, Krystyna Przyborowska, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Gdyni, Joanna Zielińska, pełnomocnik prezydenta ds. sportu, Wojciech Książek, przewodniczący Regionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku, Ewa Krym, przewodnicząca Komisji Oświaty Urzędu Miasta Gdyni.

– Dobra współpraca, życzliwość, wzajemne zaufanie, żar serca, wkładany w swoją pracę – bez tego nie da się pracować. Bez tego nie można pociągnąć za sobą ludzi – mówiła Ewa Łowkiel, wiceprezydent Gdyni. – I tego właśnie wam życzę, aby nie zabrakło wam w waszej pracy.

Za czteroletnią pracę dziękował Zdzisławie Haci i członkom gdyńskiej Oświaty Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG:

- Dziękuję wam za to, co zrobiliście i co robicie dla „Solidarności” – mówił  Dośla. – Ten okres był trudny, ale to, co przed nami nie będzie łatwiejsze. Związek to taka instytucja, że trochę zawsze idziemy pod wiatr.

Przewodniczący „S” mówił, że związkowcy będą musieli odpowiedzieć sobie na wiele pytań dotyczących oświaty: – To wy musicie wyrazić, czy jesteście w stanie z czegoś rezygnować. Jeśli tak, to na ile i czy w ogóle.

Krzysztof Dośla przypomniał niepokojący fakt, który dotyczył prywatyzacji szkoły w Gdańsku.

- Oddano ją w prywatne ręce tylko po to, żeby odebrać nauczycielom prawa wynikające z Karty Nauczyciela. To niebezpieczny precedens, który niebawem może stać się normą – dowodził przewodniczący „S”. – Rewolucja w polskiej szkole nie jest potrzebna. Jeśli konieczne są zmiany, to róbmy je tak, aby nie utracić tego, co dobre.

Delegaci przyjęli m.in. apele: w sprawie regulacji płac pracowników administracji i obsługi, wzrostu nakładów na oświatę do 5 proc. PKB oraz przygotowanie rzeczywistego programu osłonowego oraz możliwości przekwalifikowania dla zwalnianych nauczycieli i pracowników szkół, a także stanowisko w sprawie działań NSZZ „Solidarność” na rzecz obrony ustawy KN i UoSO.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę