Będzie więcej pracy

Sytuacja na rynku pracy będzie nadal się poprawiać i na koniec roku stopa bezrobocia spadnie do poziomu 9,1 proc., prognozuje główny ekonomista Coface w Europie Centralnej Grzegorz Sielewicz, którego cytuje forsal.pl.

Ekonomista przytoczył takie argumenty jak utrzymująca się dobra sytuacja na rynku pracy, a także możliwości wprowadzenia ewentualnych dodatkowych rozwiązań, jak planowane przez rząd objęcie opieką zdrowotną osób nieubezpieczonych i tym samym wyeliminowanie potrzeby rejestrowania się w urzędzie pracy, głównie w celu uzyskania dostępu do świadczenia zdrowotnego.

Zauważył jednak, że dynamika spadku bezrobocia nie będzie tak duża jak w ostatnich kwartałach. Nadal są powiaty, w których bezrobocie przekracza 20 proc.

– Dobre otoczenie makroekonomiczne będzie przyczyniać się do dalszej poprawy wskaźników obrazujących sytuację na rynek pracy, a firmy będą nadal doświadczać presji na wzrost wynagrodzeń. W pewnym stopniu będzie ona ograniczana przez migracje powrotne. Firmy będą jednak odczuwać trudności w znalezieniu pracowników, zwłaszcza tych wyspecjalizowanych – stwierdził Grzegorz Sielewicz.

Pracodawcy zgłaszali w ostatnich miesiącach do urzędów pracy znaczną liczbę ofert o wolnych stanowiskach, a w marcu tego roku liczba wakatów sięgnęła rekordowej liczby 140 tys. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), najczęściej poszukiwani są wykwalifikowani specjaliści oraz robotnicy przemysłowi. W przypadku największych miast można mówić o rynku pracownika, a bezrobocie jest znacznie poniżej średniej krajowej. Stopa bezrobocia w marcu tego roku osiągnęła 2,5 proc. w Poznaniu, 3,4 proc. w Warszawie, 3,5 proc. we Wrocławiu, 3,8 proc. w Katowicach.

Według danych GUS, stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec marca 2016 r. wyniosła 10% proc., czyli spadła o 0,3 pkt wobec poprzedniego miesiąca.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę