Będzie Rada, będzie dialog społeczny?

Czy jesteśmy bliżej powołania Rady Dialogu Społecznej, nowej instytucji prowadzenia rozmów między przedstawicielami pracowników, pracodawców i rządu? Projekt nowej formuły dialogu społecznego wypracowanej przez przedstawicieli strony społecznej została 26 stycznia przekazana ministrowi pracy i polityki społecznej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. W spotkaniu w Warszawie udział wzięli liderzy NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego oraz Business Centre Club.

– Po kilkunastu latach funkcjonowania Komisji Trójstronnej warto otworzyć się na możliwość dokonania zmian. Jest to projekt, który pewnie nie jest jeszcze zupełnie uzgodniony, ale jest dobrą podstawą do dalszej dyskusji – powiedział minister pracy po spotkaniu. W „krótkim czasie” mają odbyć się w tej sprawie kolejne rozmowy resortu z przedstawicielami strony społecznej.

– Potrzebujemy takiego instrumentu jak nowa formuła dialogu społecznego. Obecna się wyczerpała, problemów przed nami jest mnóstwo i chodzi o to, aby jak najszybciej powstał instrument do prowadzenia dialogu na szczeblu województw i kraju – powiedział po spotkaniu przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda. Lider Związku dodał, że deklaracja strony rządowej szybkiego uchwalenia zmian w systemie dialogu społecznego nie oznacza, że związki zawodowe powrócą do Komisji Trójstronnej. – Nie ma powrotu do obecnych rozwiązań – powiedział Piotr Duda.

– W ciągu dwóch miesięcy projekt strony społecznej ma trafić na ścieżkę legislacyjną. Być może w tym roku doczekamy wreszcie sytuacji, że instytucjonalny dialog społeczny będzie prowadzony. Niezależnie od wszystkiego uważam, że dialog społeczny powinien być prowadzony przez przedstawicieli pracodawców i pracowników, a rząd powinien być tylko notariuszem zawieranych porozumień – skomentował 27 stycznia w Radiu Gdańsk spotkanie związkowców z ministrem pracy i polityki społecznej Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego.

Zgodnie z projektem strony społecznej Rada Dialogu Społecznego miałaby zastąpić dotychczasową Komisję Trójstronną. Analogicznie powstałoby 16 Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Projekt związkowców i pracodawców zakłada zrównanie statusu stron społecznej i rządowej w instytucjonalnym dialogu społecznym. Przykładowo rotacyjna byłaby funkcja przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego. Obecnie przewodniczącym Komisji Trójstronnej jest „z urzędu” przedstawiciel rządu.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę