Będzie protest przed urzędami wojewódzkimi

W związku z brakiem satysfakcjonującego wyniku negocjacji pomiędzy NSZZ „Solidarność” a rządem w sprawie realizacji postulatów „S” na 4 kwietnia 2019 r. na godzinę 15 zaplanowano przeprowadzenie pikiet protestacyjnych pod urzędami wojewódzkimi w całym kraju.

19 marca odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Sztabu Protestacyjnego Związku z Rządem. Rozmowy dotyczyły m.in.:

- wzrostu wynagrodzeń w sferze finansów publicznych proporcjonalnie do już realizowanego wzrostu wynagrodzeń w sferze mundurowej, krajowej administracji skarbowej czy też celników,

- pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- uzależnienia wieku emerytalnego od stażu pracy,

- wprowadzenia pluralizmu związkowego w służbach mundurowych,

- zwolnienia z podatku dochodowego składek członkowskich Związku,

- opracowania systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych przewidywanego wzrostu    cen energii.

Pełna lista postulatów znajduje się na stronach internetowych Związku.

„Z zadowoleniem przyjmujemy realizowane już i zapowiadane transfery socjalne wzmacniające polską rodzinę, ale oczekujemy realizacji  postulatów dotyczących sytuacji pracowników. Dlatego jeśli do 28. marca nie dostaniemy zadowalającej odpowiedzi, planujemy na 4 kwietnia na godzinę 15-tą przeprowadzić pikiety pod urzędami wojewódzkimi w całym kraju. Prosi się o jak najliczniejszy udział w takiej pikiecie – jeżeli do niej dojdzie” – czytamy w komunikacie wydanym 21 marca 2019 r., a podpisanym przez Krzysztofa Doślę, przewodniczącego Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Kolejny komunikat w sprawie ewentualnej pikiety ukaże się 29 marca 2019 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę