Będą wspólnie działać na rzecz portowców

Działanie na rzecz interesów pracowników portowych zatrudnionych w Polskim LNG SA to główny cel podpisanego 20 września br. porozumienia między przedstawicielami Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność” i Organizacji Zakładowej NSZZ Polskiego LNG SA.

Zdjęcia: Małgorzata Kuźma, OZ NSZZ „S” PLNG SA

 

Współpraca między sekcją portowców a „Solidarnością” w PLNG polegać ma między innymi na wymianie informacji i prowadzenie konsultacji w zakresie obrony praw i reprezentowaniu interesów w zbiorowych stosunkach pracy. Związkowcy chcą wspólnie wypracować jednakowe minimalne standardy dla bezpiecznego wykonywania prac przeładunkowych oraz bezpiecznego świadczenia usług bunkrowania skroplonego gazu. W porozumieniu znalazł się również zapis, że prace przeładunkowe powinny być „wykonywane przez wyłącznie robotników portowych posiadających stosowny certyfikat”.

– Cel, jaki sobie stawiamy jako Sekcja Portów to doprowadzenie do podpisania z pracodawcami i przedstawicielami rządu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Robotników Portowych. Porozumienie z Komisją Zakładową LNG SA jest krokiem do konsolidacji związków zawodowych działających w obszarze usług portowych– mówi Jacek Szornak, nowy przewodniczący Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność”.

Zdaniem Paulina Jurkiewicza, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Polskiego LNG SA, podpisane porozumienie wzmocni pozycję Związku w rozmowach z pracodawcą. Porozumienie, pod który podpisali w imieniu Sekcji przewodniczący Jacek Szornak oraz jego zastępcy Adam Piotrowski i Adam Tylski, a w imieniu KZ NSZZ „S” PLNG przewodniczący Paulin Jurkiewicz i jego zastępca Sławomir Bunkowski, zostało zawarte w siedzibie gdańskiej „Solidarności” w obecności zastępcy przewodniczącego ZRG Romana Kuzimskiego.

Polski LNG SA to spółka zajmująca odbiorem i regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG – Liquefied Natural Gas). Firma jest właścicielem i operatorem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, który pełni obecnie ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Decyzja o budowie gazoportu zapadła w 2007 roku, jednak do eksploatacji został on oddany dopiero niespełna trzy lata temu. W tym roku, do początku września gazoport przyjął 16 statków, a łączna ilość zregazyfikowanego w polskim terminalu gazu przekroczyła już 7 mln m szśc. LNG. Dotychczas gaz skroplony sprowadzany jest do Polski z trzech kierunków: Kataru, USA i Norwegii. Na świecie funkcjonuje obecnie ponad 100 terminali LNG, w Europie jest ich 23. Do NSZZ „Solidarność” w PLNG SA należy obecnie jedna trzecia załogi.

Małgorzata Kuźma

Download PDF
Powrót Drukuj stronę