Będą walczyć o miejsca pracy i wynagrodzenie

22 grudnia 2016 r. w Gdańsku zawarte zostało porozumienie pomiędzy zakładowymi organizacjami NSZZ „Solidarność” działającymi w Izbie Skarbowej w Gdańsku, Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku i Izbie Celnej w Gdyni, stanowiące o podjęciu współpracy oraz uzgodnieniu wspólnych celów związanych z wdrażaną od dnia 1 marca 2017 r. ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. Porozumienie nakłada na reprezentantów członków związków zawodowych „Solidarność” obowiązek podjęcia rozmów i prowadzenia negocjacji na zasadzie dialogu i współpracy między innymi w kwestii zapewnienia zatrudnienia lub pełnienia służby pracowników oraz funkcjonariuszy w nowej strukturze Krajowej Administracji Skarbowej z zachowaniem dotychczasowego wymiaru etatu.

Michał Bałachowski, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Izbie Skarbowej w Gdańsku

– Wierzę, że zawarte właśnie porozumienie stanowi początek i jednocześnie solidny fundament dobrej i zgodnej współpracy, która stworzy nam szansę podjęcia skutecznych działań pozwalających spełnić oczekiwania naszych członków. Pracownicy wykazują coraz większe zniecierpliwienie wobec braku dostatecznych informacji dotyczących przyszłej struktury organizacyjnej izby. Zawarcie tego porozumienia powinno choć trochę uspokoić emocje. Dajemy w ten sposób sygnał pracownikom, że myślimy o czekających nas zmianach i że będziemy pilnować, aby nie były one przeprowadzane ich kosztem.

Tomasz Adamiak, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku

– Zawarte porozumienie daje nam, czyli trzem organizacjom związkowym działającym w Izbie Skarbowej w Gdańsku, Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku i Izbie Celnej w Gdyni, możliwość wspólnego występowania wobec jednego pracodawcy. Zgodnie z opinią prawną, którą otrzymaliśmy z Działu Prawnego Zarządu Regionu Gdańskiego, do czasu nowych wyborów, a więc do 2018 roku, możemy utrzymać dotychczasowe organizacje związkowe. Jednak w rozmowach z pracodawcą chcemy reprezentować wspólnie wszystkich pracowników. Podstawowe cele, które stawiamy sobie w czasie negocjacji, to utrzymanie zatrudnienia na tym samym poziomie. Oczywiście nie wykluczamy dobrowolnych odejść albo odejść związanych z przejściem na emeryturę. Poza tym uważamy, że wynagrodzenie pracowników nie może być niższe niż obecnie otrzymują.

Sławomir Szczepański, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Izbie Celnej w Gdyni

– To porozumienie daje szansę na konsolidację strony związkowej wobec reformy, która nas czeka. Im nas więcej, tym nasza siła w rozmowach z pracodawcą lepsza. Dla nas najważniejsze sprawy to utrzymanie miejsc pracy i wynagrodzeń na co najmniej tym samym poziomie. Na konkretne negocjacje z nowym, już jednym pracodawcą przyjdzie czas po pojawieniu się rozporządzeń do ustawy.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę