Będzie strajk na kolei?

Czy w połowie listopada czeka nas strajk na kolei? Wszystko zależy od tego, czy władze wszystkich 16 województw zaakceptują plan restrukturyzacji spółki PKP Przewozy Regionalne, przygotowany przez jej władze. Domagają się tego związki zawodowe działające w największym polskim przewoźniku kolejowym, w tym NSZZ „Solidarność”. Plan zakłada dofinansowanie Przewozów Regionalnych, ale przede wszystkim ograniczenie zwolnień pracowników (w całym kraju zwolnienia mają objąć ok. 8 proc. z blisko 10-tysięcznej załogi) oraz wydłużenie czasu, na który samorządy będą zawierały kontrakty na przewozy w danym województwie – obecnie to 1-2 lata, związkowcy proponują kontrakty 5-letnie, które zwiększyłyby bezpieczeństwo zatrudnienia kolejarzy.

Jak do tej pory plan restrukturyzacji PKP Przewozów Regionalnych zaakceptowało 7 z 16 marszałków województw. Bez względu na decyzję pozostałych samorządowców związkowcy z „Solidarności” planują 6 listopada o godz. 12 pikietę przed siedzibą Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie.

Wśród samorządów, które zaakceptowały zmiany w Przewozach Regionalnych, jest województwo pomorskie. Dlatego, jak wyjaśnia w rozmowie z nami Kazimierz Solejewski, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Pomorskim Zakładzie Przewozów Regionalnych w Gdyni, w naszym regionie pociągi nie staną. – Dyrekcja naszego zakładu przekazała nam, że władze województwa zaaprobowały proponowane zmiany. Jest również szansa na 5-letnie kontrakty. Na Pomorzu nie będzie także zwolnień pracowników. Dlatego nie podejmiemy strajku. Natomiast nie wykluczamy obecności na pikiecie przed siedzibą ministerstwa infrastruktury. Jesteśmy przecież jedną solidarnościową i kolejarską wspólnotą – wyjaśnia Kazimierz Solejewski.

Jak się dowiedzieliśmy w zakładowej „S”, nie będzie również strajku w PKP Szybkiej Kolei Miejskiej.

Jeśli jednak dojdzie do protestu w innych miejscach w kraju, będzie miał on wyjątkowo symboliczny charakter – 25 listopada przypada bowiem Święto Kolejarzy, w dniu wspomnienia ich patronki św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

ACH

Download PDF
Powrót Drukuj stronę