Bądźmy solidarni

Przed nami rozstrzygnięcie  już 11 edycji rozdziału środków z Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Pomóżmy młodym ludziom, przynieśmy Im, Ich rodzinom – nadzieję i solidarność.

W imieniu Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwracamy się z serdeczną prośbą o wpłatę na stypendialne konto Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy nr 71 1500 1025 1210 2010 1804 0000, prosimy o wpłaty z dopiskiem „Fundusz Stypendialny” wraz z informacją kto wpłaca. Wpłat mogą dokonywać m.in. instytucje, zakłady pracy, organizacje związkowe, osoby prywatne (dotychczas są to wpłaty najczęściej jednorazowe, od 100 zł i więcej).

Wyjaśnienia odnośnie spraw organizacyjnych: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 119, tel. 58 308 44 22, e-mail: oswiata@solidarnośc.gda.pl, odnośnie spraw fundacyjnych: dyrektor Renata Tkaczyk, tel. 58 308 43 47, a w sprawach finansowych: skarbnik Zarządu Regionu Stefan Gawroński, tel. 58 308 43 39.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę