Bałtycki Tydzień Kampanii w portach – podsumowanie

218 skontrolowanych statków i odzyskanie 89 943,38 USD zaległych wynagrodzeń dla marynarzy oraz podpisanie trzech układów zbiorowych pracy akceptowanych przez ITF – to efekty Bałtyckiego Tygodnia Kampanii, który z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) miał miejsce w bałtyckich portach od 3 do 7 września br.

Hasłem przewodnim Tygodnia mającym na celu zorganizowanie marynarzy i portowców oraz wspieranie spotkań pomiędzy tymi grupami dla budowy silniejszych związków było „UZWIĄZKOWIĆ BAŁTYK”.

Organizatorzy, w tym Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” przesłała do uczestników akcji podziękowania za efektywna pracę.

Centrum koordynacyjne Bałtyckiego Tygodnia Kampanii znajdowało się w Hamburgu. Tak jak w poprzednich latach udział wzięło dziesięć krajów: Estonia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Dania, Szwecja, Finlandia, Niemcy, Polska i Rosja, osiągając pozytywny wynik Tygodnia Kampanii 2012.

Poddanych inspekcji zostało 218 statków, odzyskano 89 943,38 USD zaległych wynagrodzeń dla marynarzy i podpisano trzy układy zbiorowe, akceptowane przez ITF.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów problemów i rezultatów działań, zawartych w sprawozdaniu przesłanym przez Andrzeja Kościka, krajowego koordynatora Bałtyckiego Tygodnia Kampanii w Polsce oraz inspektora ITF.

W Polsce w porcie Gdańsk przy nabrzeżu PPU SIARK-PORT Sp. z o.o. poddany został inspekcji mv LEYDEN pod banderą Malty, załoga narodowości kubańskiej była zatrudniona w oparciu o kubański, nieakceptowany przez ITF układ zbiorowy, wynagrodzenie marynarzy było poniżej minimum MOP. Grecki armator statku został wezwany do podpisania układu zbiorowego akceptowanego przez ITF. Kapitan zażądał od grupy inspekcyjnej opuszczenia statku. Zostały wysłane skargi w tej sprawie do armatora i przedstawiciela Państwa Bandery-Malta oraz poinformowano PSC.

Również w porcie Gdańsk na DCT Gdańsk członkowie grupy inspekcyjnej nie zostali wpuszczeni na teren terminalu, wejścia odmówiło kierownictwo DCT. Ponadto wejścia na statek odmówił kapitan mv ESTELLE MAERSK pod banderą DIS. W tej sprawie wysłano stosowne protesty do DCT i Maersk.

W porcie Gdynia w rezultacie inspekcji statku „Volgo-Balt-200M” pod banderą rosyjską i działań grupy inspekcyjnej Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków, został podpisany Układ Zbiorowy Pracy dla rosyjskich marynarzy przez Związek Zawodowy Marynarzy Rosji (SUR).

Stałym problemem na Terminalu Kontenerowym w porcie Szczecin jest wykonywanie prac przeładunkowych przez marynarzy – mocowanie i rozmocowanie kontenerów.

W tym roku dwóch polskich wolontariuszy-portowców NSZZ „Solidarność” z portu Gdynia uczestniczyło w tygodniu akcji w Niemczech, natomiast trzech przedstawicieli związku zawodowego Ver.di brało czynny udział w inspekcjach w portach Gdyni i Gdańska. Międzynarodowa współpraca marynarzy i portowców jest niezbędnym składnikiem naszych działań dla obrony naszych wspólnych interesów.

Przeczytaj też…>>

Zdjęcia: Adam Chmielecki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę