Bałtycki Tydzień Kampanii – w obronie marynarzy i portowców

Wystartował Bałtycki Tydzień Kampanii, obejmujący państwa i porty Morza Bałtyckiego oraz Norwegii. Sytuacja w europejskiej gospodarce morskiej wymusza silniejsze niż obecnie zorganizowanie marynarzy i portowców w związki zawodowe oraz zaangażowanie we wzajemną pomoc organizacji marynarzy i portowców przeciwko pogarszającym się warunkom pracy i deregulacji.

Bałtycki Tydzień kampanii 2012. Fot. Adam Chmielecki

 

Ostatnio np. opieszałość kierowanego przez ministra Sławomira Nowaka resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej  na kilka tygodni zablokowało możliwość certyfikacji marynarskich uprawnień. Marynarskie i dokerskie związki zawodowe mają więc powód by po raz kolejny ruszyć do akcji.

Komitet Bałtycki Sekcji Transportu Morskiego ETF (Europejska Federacja Transportowców) na  posiedzeniu w Kopenhadze postanowił, że od 2 do 6 września 2013 roku odbędzie się Bałtycki Tydzień Kampanii obejmujący państwa i porty Morza Bałtyckiego oraz Norwegii. W tygodniu  biorą udział wszystkie afiliowane w ETF i ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) związki zawodowe portowców i marynarzy.

Dla marynarzy system wygodnych bander (flag of convenience, FOC) oznacza pozbawienie podstawowych praw i przywilejów pracowniczych oraz powoduje rozluźnienie tradycyjnych więzi z krajowymi związkami zawodowymi. Nawet zatrudnienie pod banderami narodowymi nie stanowi gwarancji zachowania narodowych standardów zatrudnienia.

Związkowcy twierdzą, że system FOC spowodował zaciemnienie i zagmatwanie systemu zatrudnienia marynarzy. Rzadko w praktyce właściciel statku bezpośrednio zatrudnia na nim załogę. Zarząd techniczny i załogowy jest przekazywany osobnym podmiotom, inne firmy zajmują się zarządzaniem komercyjnym. W tej sytuacji coraz trudniej funkcjonować związkom zawodowym oraz ustalić podmiot odpowiedzialny za wypełnienie zobowiązań wobec załogi.

Kampania przeciwko systemowi FOC prowadzona przez ITF od roku 1948 zmierzająca  do powrotu floty światowej pod bandery narodowe oraz do objęcia statków FOC akceptowanymi układami zbiorowymi wymaga solidarności związków zawodowych marynarzy i portowców.

Związki zawodowe portowców zmagają się z nie mniejszymi zagrożeniami. Wielonarodowa Globalna Sieć Terminali ma w swoim posiadaniu 50% światowych terminali portowych. W wielu strategicznych miejscach świata właściciele terminali, stosując różne formy nacisku, utrudniają lub wręcz uniemożliwiają zorganizowanie się portowców w związki zawodowe. Tam, gdzie nie funkcjonują związki zawodowe, warunki pracy (w tym socjalne i BHP) i płacy odbiegają od akceptowalnych standardów.

W 2006 r. ITF ogłosił rozpoczęcie nowej kampanii – przeciwko wygodnym portom (Port of Convenience; POC), w których prawa pracownicze są łamane.

Kolejnym wspólnym zagrożeniem marynarzy i portowców jest wykonywanie przeładunków przez załogi statków. Pomimo upadku w Parlamencie Europejskim projektu tzw. Pakietu Portowego liberalizującego usługi portowe, część jego zapisów nieformalnie przenika do europejskich portów tylnymi drzwiami.

W polskich portach w tygodniu kampanii wezmą udział: Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, Sekcja Krajowa Portów Morskich NSZZ “Solidarność”, Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy oraz Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę