„Barometr zawodów”. Zawody deficytowe, nadwyżkowe i zrównoważone w perspektywie roku

W 2015 r. wszystkie powiatowe urzędy pracy w Polsce realizowały badanie pn. „Barometr zawodów”. Badanie pozwoliło opracować prognozę zapotrzebowania na zawody na lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowym rynku pracy w 2016 r.

„Barometr zawodów” to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

„Barometr zawodów” pochodzi ze Szwecji. Jego metodologia została wypracowana w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku jako element szerszego systemu prognozowania zmian na rynku pracy.

W 2009 roku pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji) poznali założenia „Barometru…” podczas wizyty studyjnej w Turku. W tym samym roku udało się przeprowadzić pilotaż badania w województwie małopolskim, we współpracy z sześcioma powiatowymi urzędami pracy. Od 2010 roku „Barometr zawodów” realizowany jest w całej Małopolsce.

W 2015 roku zalety „Barometru…” doceniło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, podejmując decyzję o realizacji badania w całej Polsce. Koordynatorem krajowym został Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Za koordynację badania w regionach odpowiadają poszczególne wojewódzkie urzędy pracy.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).

Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Lecz nie tylko. Barometr dostępny jest także na poziomie województw.

Zapraszamy do korzystania z wyników!
http://barometrzawodow.pl/

Zobacz prognozy dla powiatów w województwie pomorskim na rok 2016:

chojnicki GCH

Gdańsk GD

gdański GDA

Gdynia GA

kartuski GKA

kościerski GKS

lęborski GLE

malborski GMB

pucki GPU

Sopot GSP

starogardzki GST

tczewski GTC

wejherowski GWE

barometr

Barometr zawodów 2016. Raport podsumowujący badanie w województwie pomorskim (pdf)…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę