Polacy dobrze oceniają związki zawodowe, ale chcą większej skuteczności

Związki zawodowe są potrzebne, powinny mieć większy wpływ na decyzje rządzących i powinny działać przede wszystkim na rzecz zachowania miejsc pracy i wzrostu wynagrodzeń. Celem do tego powinny być bardziej negocjacje i układy zbiorowe niż manifestacje. To główne wnioski z badania pt. „Opinie o związkach zawodowych” – podaje Dział Informacji Komisji Krajowej.

Aż 44 proc. ankietowanych uważa, że działalność związków zawodowych jest korzystna dla kraju. Przeciwnie twierdzi 26 proc. Równocześnie 76 proc. uznaje działalność związków zawodowych za potrzebną, przede wszystkim na rzecz zachowania miejsc pracy i poprawy wynagrodzeń (12 proc. przeciw) oraz chce ich większego wpływu na decyzje polityków (54 proc., przeciwnie twierdzi 23 proc.).

Badanie pokazuje silną pozycję „Solidarności” wśród innych związków zawodowych. Tylko działalność „S” spośród reprezentatywnych central związkowych ma więcej ocen pozytywnych niż negatywnych (37 do 28 proc., OPZZ i Forum ZZ odpowiednie 24 do 26 proc. oraz 15 do 21 proc.). „Solidarność” ma też najbardziej rozpoznawalnego lidera. Na pytanie czy pan(i) słyszał(a) o Piotrze Dudzie, twierdząco odpowiedziało ponad 60 proc. O Janie Guzie z OPZZ 26 proc., a o Tadeuszu Chwałce (Forum ZZ) zaledwie 8 proc.

Gorzej w ocenie opinii publicznej jest ze związkową skutecznością. Aż 44 proc. respondentów uważa, że działania związkowych central są nieskuteczne. O ich skuteczności przekonanych jest jedynie 33 proc. Na pytania jak związki zawodowe mogą poprawić swoje notowania respondenci uważają, że powinny podejmować działania na rzecz bezrobotnych (71 proc.), pracowników firm prywatnych (71 proc.), młodych, nie należących do związków zawodowych i zatrudnionych na „śmieciówkach” (68 proc.). 56 proc. badanych chce też „wyjścia” związków poza tematykę czysto związkową i podejmowanie problemów ważnych dla większości Polaków.

Na pytanie jak związki zawodowe powinny osiągać te cele, osoby biorące udział w badaniu wskazały przede wszystkim na negocjacje z rządem (63 proc.) oraz poprzez wprowadzenie we wszystkich firmach układów zbiorowych pracy (57 proc.). Dużo gorzej oceniane są manifestacje. Corocznej ogólnopolskiej manifestacji oczekuje tylko 40 proc. a przeciw takiej formie walki o prawa pracownicze jest 39 proc.

Równie podzielone są opinie co do takich metod jak wystawienie własnych kandydatów do Sejmu (43 proc. za, 34 proc. przeciw), czy stworzenia grupy ekspertów, tzw. gabinetu cieni, który recenzowałby na bieżąco decyzje rządowe (46 do 26 proc.).
Jak pokazuje badanie, respondenci oczekują znaczącej poprawy w komunikacji. Głównie za pośrednictwem internetu (strona www, Facebook) – 64 proc. Z kolei 51 proc. chce stworzenia związkowej stacji TV. Tyle samo osób chce wydawania tygodnika podejmującego problemy ludzi pracy.

Badanie „Opinie o związkach zawodowych” przeprowadzono w dniach 11–14 czerwca na reprezentatywnej próbie losowej 934 dorosłych mieszkańców Polski.

Zobacz więcej

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę