Bank Światowy przeprowadzi badania dla Rady Dialogu Społecznego

Bank Światowy przeprowadzi na potrzeby Rady Dialogu Społecznego serię badań na temat wynagrodzeń w Polsce na tle innych krajów UE – zadeklarowała Roberta Gatti, główna ekonomistka Banku Światowego, która spotkała się 15 marca w siedzibie Związku z z przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego Piotrem Dudą oraz członkiem Rady Henrykiem Nakoniecznym

Równy i sprawiedliwy rynek pracy oraz walka z ubóstwem to główne cele misji Banku Światowego. Ma się to odbywać za sprawą rosnących wynagrodzeń, a zwłaszcza minimalnego wynagrodzenia, które spełnia szereg istotnych funkcji przyczyniających się do walki ze zjawiskiem tzw. in work poverty, czyli ubóstwa pracujących.

O tych i innych problemach rozmawiali wczoraj w Gdańsku w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przedstawiciele Banku Światowego z Robertą Gatti, główną ekonomistką BŚ na czele z przewodniczącym Piotrem Dudą oraz członkiem prezydium KK Henrykiem Nakoniecznym, który w RDS jest przewodniczącym Zespołu problemowego do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. W spotkaniu wziął również udział Sekretarz Prezydium Rady Mateusz Szymański.

Roberta Gatti, główna ekonomistka BŚ, przedstawiła najważniejsze cele misji Banku Światowego, do których zalicza prace nad równym i sprawiedliwym rynkiem pracy oraz wykorzenieniem ubóstwa. Centralne miejsce w programie Banku zajmują kwestie wynagrodzeń, a zwłaszcza minimalne wynagrodzenie za pracę, które pełni szereg funkcji i przyczynia się istotne do walki ze zjawiskiem in-work poverty. Ekspertka zaproponowała przygotowanie na potrzeby Rady Dialogu serii badań na temat wynagrodzeń w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, przekazała także informację na temat warsztatów, które mają się odbyć w Polsce w maju na temat atypowych form zatrudnienia, które Bank organizuje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedstawiciele Rady zapewnili o otwartości na propozycje Banku Światowego i chęci dalszej współpracy. Zapewnili, że przedstawiciele Banku Światowego będą zapraszani na posiedzenia Rady i Zespołów gdy tylko BŚ przedstawi swoje opracowania, tak by mogły być przedmiotem szerszej dyskusji.

Przewodniczący Rady przekazał również informacje na temat obecnych prac Rady i jej Zespołów problemowych. Wspomniał o dotychczasowych osiągnięciach w zakresie walki ze zbyt powszechnym stosowaniem „umów śmieciowych”, o pracach nad zmianami w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i wspólnym stanowisku stron Rady dotyczącym zmian w prawie zamówień publicznych. Zdaniem Przewodniczącego, są to ważne kroki w walce z segmentacją rynku pracy, której skutki są rujnujące stanu finansów publicznych.

ml

Źródło: Dział Informacji KK

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę