Austria cywilizuje warunki pracy i płacy pracowników delegowanych

Wraz z początkiem tego roku każdy kierowca, przekraczający granicę austriacką, musi posiadać komplet dokumentów, w tym dokumentację płacową, potwierdzającą otrzymywanie przez kierowcę minimalnej kwoty, wynoszącej od 8,49 € do 10,50 €, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy w branży transportowej.

Austria postawiła na zapobieganie dumpingowi płacowemu i socjalnemu i znowelizowała ustawę o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz). Obejmuje to kwotę płacy minimalnej i obowiązki związane z delegowaniem pracowników.

Teraz przy spełnieniu ustawowych wymogów konieczne jest rozgraniczenie definicji pracownika delegowanego (pracownik wysłany przez swojego pracodawcę krajowego do  pracy na terenie Austrii, wykonujący pracę na ryzyko i z użyciem środków swojego pracodawcy) i oddelegowanego (leasingowanego, pracownika przekazanego do dyspozycji austriackiemu zleceniodawcy i wykonuje pracę zgodnie z jego zaleceniami).

Przy czym nie istnieje żadne ograniczenie czasowe i krótkoterminowe wyjazdy też są do nich zaliczone. Zapis mówi tylko o wyłączeniu spod stosowania ustawy tranzytu.

Pracodawcy przy delegowaniu pracownika do pracy w Austrii są zobowiązani do zgłoszenia w formie elektronicznej, najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem pracy za wyjątkiem   katastrofy, pilnych prac, zleceń krótkoterminowych, gdy jest wymagane ono niezwłocznie przed rozpoczęciem pracy. Kontrolę zaś sprawuje Centralny Urząd Koordynacyjny ds. Kontroli Nielegalnego Zatrudnienia (Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle illegaler Beschäftigung).

Pracodawca ma też obowiązek posiadania przedstawiciela, który będzie zobowiązany do zapewnienia przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy regulującej płacę minimalną. Przy czym wymagane jest przedłożenie dokumentów związanych z otrzymywanym wynagrodzeniem (w języku niemieckim), czyli umowa o pracę, karta płac, potwierdzenia otrzymania wynagrodzenia lub przelewów bankowych, zapisy wynagrodzeń i czasu pracy oraz dokumenty umożliwiające skontrolowanie zakwalifikowania do danej kategorii płacowej). Brak wypłaty wynagrodzenia minimalnego (wypłata poniżej poziomu płacy minimalnej), unikanie wypłaty poprzez manipulowanie czasem pracy, nieprzekazanie przez pracodawcę dokumentów potwierdzających wynagrodzenie oraz ubezpieczenie skutkuje karami finansowymi, które mogą być nałożone na pracodawcę nawet do 50 tys. euro.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę