Auchan rośnie, ale nie dla pracowników

Członkowie NSZZ „S” z regionów Gdańskiego i Mazowieckiego 22 października br. rozdawali klientom hipermarketu Auchan w Rumi ulotki i informowali o łamaniu praw pracowniczych. Akcja „Stop wyzyskowi!” dotyczyła warunków pracy, szczególnie przeciążenia pracowników nadmiarem zadań. Wielu klientów, w rozmowach ze związkowcami, popierało akcję.

Przybywa klientów sieci, zwiększa się obciążenie pracą pracowników handlu.

Ulotką w wyzysk

W ślad za tym nie idą dodatkowe etaty, premie są uzależnione od obrotu sieci, na który szeregowy pracownik ma wpływ śladowy lub żaden. Obroty sklepu są uzależnione też od rotacji i dostępności towaru. Skoro brakuje pracowników do wykładania towarów na półki i system premiowy uzależniony od obrotu nie działa.

– W Auchan przybywa klientów, pracownikom przybywa pracy, ale nie przybywa im pieniędzy, a system premiowy jest z definicji uznaniowy. Działalność związkowa jest utrudniana. Nasza akcja informacyjna miała doprowadzić do zaprzestania łamania praw pracowniczych. Dyrekcja powinna wiedzieć, że dobre praktyki w pracy przekładają się  na lepszą obsługę klientów – argumentuje Katarzyna Tyszkiewicz, przewodnicząca KO „S” w Auchan Rumia i członek KZ NSZZ „S” w Auchan Polska.

Petycja zawierająca żądania związkowców została przekazana dyrekcji podczas akcji ulotkowej.

Europejska rada

Kwestie praw pracowniczych w tej sieci w Polsce były też przedstawione na Europejskiej Radzie Zakładowej w Auchan.

Europejska rada zakładowa jest uprawniona do uzyskiwania informacji i prowadzenia konsultacji dotyczących całości przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym albo co najmniej dwóch zakładów pracy lub dwóch przedsiębiorstw położonych w różnych państwach członkowskich. Jest uprawniona do uzyskiwania informacji i prowadzenia konsultacji dotyczących wszystkich zakładów pracy lub przedsiębiorstw położonych w państwach członkowskich.

Kierownictwo Auchan Polska SA zapytane przez nas, czy nadal aktualna jest  w relacjach ze związkami zawodowymi deklaracja, którą spółka się szczyci, a mianowicie: „Zrównoważony sposób prowadzenia biznesu przez Auchan wynika z wartości założycieli firmy oraz ich przekonania, że odpowiedzialny biznes to dobry biznes. Strategia Auchan opiera się na takich wartościach jak zaufanie, dzielenie się, postęp, szacunek, odpowiedzialność i uczciwość. Niniejszym potwierdzam zobowiązanie Auchan Polska do przyjęcia, stosowania i popierania zasad Global Compact z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, we wszystkich sferach działalności firmy”

odpowiada:

– Przytoczona przez Pana deklaracja dalej obowiązuje i kierujemy się nią w naszych codziennych działaniach – zapewnia Dorota Patejko, dyrektor ds. Komunikacji i CSR (corporate social responsibility) Auchan Polska SA.

Jak zatem spółka zamierza współpracować ze związkami zawodowymi, głównie z NSZZ „S”, w związku z sygnałami o utrudnianiu działalności związkowej?

Tu pada zapewnienie Dyrekcji Zasobów Ludzkich Auchan Polska Sp. z o.o.:

 Auchan Polska prowadzi dialog ze wszystkimi partnerami społecznymi. Dialog prowadzony jest zarówno lokalnie (sklep) jak i centralnie (spółka). Zgodnie, z podpisanym przez NSZZ „Solidarność” i Auchan Polska Porozumieniem o Współpracy strony rozmawiają o różniących je kwestiach. Auchan Polska i Dyrekcja sklepu w Rumi mają nadzieję na   kontynuowanie tego dialogu – deklaruje kierownictwo krajowe i wylicza, że do chwili  obecnej z zaplanowanych na ten rok spotkań centralnych – wszystkie się odbyły, a w zakresie dialogu lokalnego w Rumi odbyły się cztery spotkania z NSZZ „S”.

Działalność za zgodą

Centrala Auchan broni się twierdzeniem, że pracodawca udzielił w tym roku członkom związków zawodowych z Rumi kilkadziesiąt zwolnień z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przewodnicząca „S” w Rumi – wylicza dyrektor Patejko, korzystała z 20 takich dni br.   

Jednak przewodnicząca Tyszkiewicz mówi, że faktyczne oddelegowania były na 2-3 godziny na spotkanie w związku z ZFSS w Gdyni plus kilka do Warszawy na spotkanie centralne, a cofniętych wniosków było co najmniej 7, m.in. na spotkanie Komisji i z dyrekcją Auchan Gdynia Redłowo.

– Zdarzające  się  odmowy  (wg Auchan 4  dni  w  2019  r.) jeśli  chodzi o przewodniczącą  Komisji Oddziałowej NSZZ “S”  są podyktowane  albo  niezasadnym  wnioskiem  o  takie  zwolnienie, albo brakiem możliwości zapewnienia obsługi klientów, bez zmian harmonogramów pracy innych pracowników – odpowiada dyrekcja sieci.

Na skutek zgłoszenia podejrzenia utrudniania działalności związkowej, hipermarket w Rumi był przedmiotem kontroli PIP. Dyrekcja Auchan Polska pochwaliła się nam tym, że kontrola, zakończona 13 kwietnia br. nie wykazała utrudniania działalności związkowej.

Rozmowy kontrolowane

Czy zarząd spółki posiada informacje o szykanowaniu członków NSZZ „S” w centrum handlowym w Rumi?

– Dementuję informację, jakoby w sklepie odbywały się rozmowy „prewencyjne” lub „próby nacisku na członków związku”. Pracownicy należący do związków zawodowych są traktowani na jednakowych zasadach jak pozostali – zapewnia dyrektor z centrali.

Z kolei przewodnicząca „S” w Auchan KO obejmującej Rumię i Gdynię podaje przykłady takich rozmów, także w trakcie i po, ostatniej akcji ulotkowej. Przedstawiciele NSZZ „S” parokrotnie odmówili podpisania deklaracji, że w Auchan jest prowadzony dialog społeczny.

– Przykłady braku dialogu widać niemalże na każdym spotkaniu z przedstawicielami Auchan Polska. Pracodawca przygotował projekt porozumienia dotyczącego zasad prowadzenia dialogu w Auchan Polska, w którym  próbuje wymusić na KZ NSZZ „Solidarność” zrzeczenia się ustawowych praw, jak prawo do ekspertów, prawo do swobodnego decydowania przez związek kto będzie reprezentował „Solidarność” na spotkaniach. Podczas jednego ze spotkań z pracodawcą nie wpuszczono Alfreda Bujary, przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „S”. Co więcej, tego feralnego dnia pod strażą ochrony przedstawiciele NSZZ „Solidarność” eskortowani byli do toalety, a przecież spotkanie miało dotyczyć dobrych praktyk w Auchan – wylicza przewodnicząca Katarzyna Tyszkiewicz.

Po zadaniu przez nas pytań centrali w Piasecznie uzyskaliśmy deklarację, że Auchan Polska ma „głęboką nadzieję na podpisanie ze wszystkimi partnerami społecznymi Porozumienia o Dialogu Centralnym”. A jak było dotychczas?

– Spotkania ze związkami zawodowymi organizowane były przez pracodawcę w miejscach tak odległych, że aby dojechać na godzinę 10, przedstawiciele NSZZ „S” musieli wyjechać o godzinie 22 poprzedniego dnia. Po 12 godzinnej podróży ze zdumieniem orientowali się, że nie realizowana jest agenda spotkania tylko parogodzinna nagonka na przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Auchan – opisuje Katarzyna Tyszkiewicz

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 30 października br. w Toruniu.

Związkowcy mówią też o ograniczaniu dostępu do pracowników i członków „S”.

– W skrajnym przypadku ponad pół roku przewodniczący Komisji nie mógł spotkać się z członkami związku w Auchan Okęcie. Czy pani dyrektor mówi o takich standardach? Czy według pani dyrektor standardami Auchan jest fakt, że od dłuższego czasu nie mogę się spotkać z członkami związku oraz dyrekcją sklepu Auchan Gdynia Redłowo. Jedna pani dyrektor ustala datę spotkania, a druga nie puszcza mnie na spotkanie, odmawiając oddelegowania. A może standardami jest fakt, że trzy razy nie doszło do posiedzenia Komisji Oddziałowej ponieważ nie mogliśmy uzyskać zgody na oddelegowanie, a przecież pracując na trzy zmiany, zawsze któryś z członków Komisji potrzebuje oddelegowania ze względu na grafik – wylicza Tyszkiewicz i dodaje, że bulwersujące jest stwierdzenie dyrekcji, że nie ma zastraszania pracowników oraz członków związku. Jak się dowiadujemy w posiadaniu związkowców są pisemne oświadczenia pracowników którzy się z takim działaniem spotkali.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę