Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „S” zaprasza młodzież i nauczycieli historii

Wycieczki z przewodnikiem po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej, wykłady, prezentacje archiwalnych zdjęć i nagrań – takie atrakcje przygotowały wspólnie Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Archiwum Państwowe w Gdańsku w ramach XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Festiwal odbędzie się w dniach 19-21 maja br., ale już teraz warto skontaktować się z Archiwum KK lub AP w Gdańsku i zarezerwować termin wizyty. Oferta skierowana jest do nauczycieli historii z pomorskich szkół, którzy chcieliby w ten sposób przedstawić swoim podopiecznych historię „Solidarności”.

Oferta Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy zaprosić do uczestnictwa  w XIII Bałtyckim Festiwalu Nauki, imprezie popularnonaukowej organizowanej przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz inne instytucje naszego regionu związane z nauką. Festiwal jest adresowany do szerokiego kręgu społeczeństwa Wybrzeża i regionu, niezależnie od wieku i wykształcenia. Celem festiwalu jest upowszechnienie tematyki i osiągnięć badań naukowych oraz przybliżenie ich społeczeństwu w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie – rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania. Niezwykle ważna jest integracyjna rola festiwalu, gdzie przedstawiciele wielu różnych jednostek spotykają się, by realizować wspólny projekt.

Archiwum Państwowe w Gdańsku i Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w dniach 19 i 21 maja w godzinach 10:00 – 13:00 zapraszają na wykłady, prezentacje zdjęć oraz nagrań, wycieczki po magazynach i czytelniach Archiwum KK NSZZ „Solidarność” i Archiwum Państwowego w Gdańsku. Tematem przewodnim imprezy będzie „Sierpień 1980 r. w świetle zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ »Solidarność« i Archiwum Państwowego w Gdańsku”. Impreza rozpocznie się w budynku Komisji Krajowej NSZZ  „Solidarność” w Sali na II piętrze (ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk). Oferujemy również wycieczkę z przewodnikiem po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę