Apel oświatowej „Solidarności” Regionu Gdańskiego

Obradująca 14 czerwca br. Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przyjęła dwa apele dotyczące istotnych kwestii związanych z systemem oświaty.

Apel o analizę realizacji art. 42 ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela 

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, w nawiązaniu do Apelu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, zwraca się do nauczycieli o przekazywanie udokumentowanych informacji dotyczących zasad realizacji zmienionego 18 marca 2016 r. zapisu art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, wykreślającego obowiązkową realizację tzw. godzin niepłatnych.

W naszej ocenie niektóre samorządy oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych bezprawnie, nadinterpretując likwidację tzw. godzin karcianych od 1 września 2016 roku, planują na rok szkolny 2016/2017 nieodpłatne godziny pracy nauczycieli np. w świetlicach szkolnych, opiekę w czasie wycieczek, dowozów dzieci do szkół czy prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W związku z tym przygotowaliśmy specjalny wzór Ankiety (oczywiście możliwa jest jej modyfikacja), z prośbą o  wypełnienie i przekazanie do Sekcji. W razie zastrzeżenia danych osoby przekazującej informację  gwarantujemy poufność.

Warto mieć na uwadze, że według danych Instytutu Badań Edukacyjnych średni tygodniowy czas pracy nauczyciela wynosi 46 godz. 40 min. W związku z tym, zgodnie z Apelem Sekcji Krajowej, „Nie pozwólmy na bezprawne zwiększanie naszego czasu pracy i zwalnianie nauczycieli poprzez likwidację etatów”.

List do organów prowadzących w sprawie konkursowego trybu wyboru dyrektorów szkół

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca się z apelem do organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe w województwie pomorskim o stosowanie jako stałej zasady trybu konkursowego przy wyborze dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Uważamy, że 5 lat kadencji jest okresem wystarczającym na zrealizowanie założonych celów, zaś sam konkurs pozwala na przedłożenie koncepcji rozwoju placówki na kolejne lata. Jest też okazją do przypomnienia, co zostało zrealizowane i rozliczenia ze składanych obietnic.

Jako patologiczne oceniamy sytuacje, gdy przez odchodzenie od procedur konkursowych, ogłoszenie konkursu zaczyna odbierać się prawie jak  votum nieufności wobec dyrektora pełniącego tę funkcję, nie zaś jako jedną z podstawowych zasad demokracji. Informujemy jednocześnie, że zwrócimy się do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, o podjęcie inicjatywy legislacyjnej na rzecz stosownych zmian w art. 36 ustawy o systemie oświaty.

Rada złożyła także podziękowania i życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016:

Wszystkim Członkom naszego Związku oraz Współpracownikom ze szkół i placówek oświatowych, Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przekazuje podziękowania  za wysiłek w trudnym i pełnym niespodzianek roku, a jednocześnie serdeczne życzenia zaczerpnięcia głębszego oddechu wakacyjnego, który pozwoli dostrzec sens tego, co wokół i w nas.

W spotkaniu Rady Sekcji udział wzięli Wojciech Książek, Barbara Kamińska, Anna Kocik, Hanna Minkiewicz, Bożena Brauer, Elżbieta Śliwińska i Maciej Werra.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę