Apel o uszanowanie decyzji społeczeństwa

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” apeluje o uszanowanie zasad demokracji konstytucyjnej, zaprzestanie totalnej opozycji wobec decyzji polskiego społeczeństwa wyrażonej przy urnach wyborczych.

kk-stycz2017

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, która obradowała 9 stycznia br. w Gdańsku na nadzwyczajnym posiedzeniu przestrzega też, że naruszanie zasad demokratycznego państwa prawa przez „totalną opozycję”, zmierzającą do paraliżu państwa spotka się z reakcją „Solidarności”.

NSZZ „Solidarność” od swego powstania, od drugiej fali strajków z lata 1980 roku, zgodnie z polskimi tradycjami domagała się   prawdziwego pluralizmu w mediach, wolności wypowiedzi, prawa do demonstrowania, równości wobec prawa, solidarności z najsłabszymi i suwerenności. Głos związku w obliczu politycznego kryzysu jest tym bardziej uzasadniony i uprawniony.

- Narracja opozycji, która sama nazywa siebie opozycją totalną, ma na celu stworzenie wrażenia totalnego chaosu w kraju. Metoda ta obliczona jest na wywołanie konfrontacji społecznej, paraliżu państwa, a w konsekwencji na przejęcie władzy. Ten sposób działania nie mający nic wspólnego z demokracją i niszczący kulturę polityczną, niezbędną do funkcjonowania demokratycznych instytucji, nie może być akceptowany – czytamy w stanowisku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, która obradowała 9 stycznia w Gdańsku.

Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje wydarzenia ostatnich tygodni rozgrywające się w Sejmie RP oraz w stolicy i innych miastach kraju.

Narracja   opozycji,   która   sama   nazywa   siebie   opozycją   totalną,   ma   na   celu   stworzenie wrażenia totalnego chaosu w kraju. Metoda ta obliczona jest na wywołanie konfrontacji społecznej, paraliżu państwa, a w konsekwencji na przejęcie władzy.

Ten sposób działania niemający   nic   wspólnego   z   demokracją   i   niszczący   kulturę   polityczną, niezbędną do funkcjonowania demokratycznych instytucji, nie może być akceptowany.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, zbudowany na zasadach demokratycznych w oparciu o szeroko rozumiane wartości zawarte w katolickiej nauce społecznej, wśród statutowych celów wskazuje między innymi „szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości” oraz „kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny”.

Kierując się powyższymi zasadami Związek nie może być bierny w tej sytuacji. Nie chodzi nam o obronę tej czy innej partii politycznej, ale o obronę podstawowych zasad społeczeństwa i państwa demokratycznego.

Ponadto każdy obywatel powinien mieć w pamięci antypracownicze i antyspołeczne decyzje   poprzedniej  władzy a dzisiejszej opozycji. Wydłużenie wieku emerytalnego, zlekceważenie  dwóch  milionów  podpisów  pod wnioskiem o referendum w  tej  sprawie, zamrożenie podstawy dochodu wolnego od podatku, zamrożenie wskaźnika naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wielokrotną liberalizację Kodeksu pracy itp. nie mogą być przez nas zapomniane.

Zrealizowanie przez obecną ekipę rządzącą wielu z postulatów   związkowych i społecznych, stanowi nadzieję na dalsze kontynuowanie prospołecznej polityki państwa. Dążenie do władzy przez twórców polityki antyspołecznej stanowi zagrożenie powrotem do tamtych, antypracowniczych rozwiązań.

NSZZ „Solidarność”, biorąc pod uwagę informację o możliwym porozumieniu sił parlamentarnych   zmierzającym do zakończenia kryzysu sejmowego uważa, że należy powstrzymać się od czynnych działań i dać szansę na powrót do normalności.

NSZZ „Solidarność” apeluje o uszanowanie zasad demokracji konstytucyjnej, zaprzestanie totalnej opozycji wobec decyzji polskiego społeczeństwa wyrażonej przy urnach wyborczych.

Niezależnie od powyższego każde naruszenie tych zasad, zmierzające do paraliżu funkcjonowania państwa, spotka się ze zdecydowaną reakcją Związku.

 Zdjęcie: Piotr Machnica / Komisja Krajowa NSZZ „S”
Download PDF
Powrót Drukuj stronę