Apel NSZZ “S” do senatorów w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych

Przyjęcie przez senacką komisję polityki społecznej i rodziny poprawki zgłoszonej przez senatora PO Jana F. Libickiego, realizującej zapowiedź ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, która waloryzację świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych wiąże ze wzrostem płacy minimalnej jest ewidentnym oszustwem wobec tych opiekunów. Ta poprawka jednocześnie niweczy wieloletni dorobek związków zawodowych, organizacji pracodawców i kolejnych rządów rozmontowując system płacy minimalnej – zwracają uwagę związkowcy z NSZZ „S” w apelu podpisanym przez Piotra Dudę, lidera „S”.

W 2002 roku wspólnie doprowadziliśmy do przyjęcia ustawy, tworząc nową kategorię „płacę minimalną”, wolną od tzw. podwieszek, czyli różnych świadczeń finansowanych przez budżet, których waloryzacja była uzależniona od obowiązującego wówczas najniższego wynagrodzenia. Dzięki temu płaca minimalna mogła zostać uwolniona, a jej wzrost nie obciążał budżetu, a wręcz przeciwnie był źródłem jego wzrostu.

Jeśli Senat przyjmie ustawę z poprawką senatora Libickiego, co przy obecnej arytmetyce senackiej jest wręcz pewne, płaca minimalna będzie obciążona wielosetmilonową podwieszką. Spowoduje to, że płaca minimalna nie będzie istotnie rosła, a wręcz przeciwnie, należy się spodziewać zamrożenia jej wysokości. Tym samym świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci nie tylko, że nie będzie właściwie waloryzowane, a wręcz przeciwnie jego wartość realna będzie spadać.

Takie rozwiązanie niestety wpisuje się w politykę tego rządu i tej koalicji rządzącej, który swoimi decyzjami skłóca kolejne środowiska, tym razem konfrontując ubogich pracujących i środowiska osób niepełnosprawnych.

Związek apeluje do senatorów o nieuwzględnianie poprawki komisji i powiązanie waloryzacji świadczeń wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, którego wzrost zależny jest od stanu gospodarki, a nie przetargu politycznego.

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych podwyższa świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców, którzy rezygnują z pracy zawodowej, by opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi. Świadczenie od maja wzrośnie do 1000 zł, od 2015 r. do 1200 zł, a od 2016 r. – do 1300 zł netto.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych została znowelizowana po dramatycznym proteście grupy rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy przez ponad dwa tygodnie okupowali Sejm. Protest został zawieszony.

Iwona Hartwich, jedna z uczestniczek protestu w Sejmie, przypomniała, że ustawa spełnia tylko część postulatów protestujących. Wciąż czekają oni na zapowiedziane przez Kosiniaka-Kamysza kompleksowe rozwiązania.

Jednak wciąż przed gmachem Sejmu trwa protest opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy również domagają się podwyższenia zasiłków oraz przywrócenia odebranych im w zeszłym roku świadczeń. Świadczenia te przywraca ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów po werdykcie Trybunału Konstytucyjnego.

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że na etapie prac w Senacie do ustawy zostanie zgłoszona poprawka gwarantująca wzrost świadczenia pielęgnacyjnego proporcjonalnie do minimalnego wynagrodzenia. Ma to spowodować powiązanie wzrostu świadczenia pielęgnacyjnego z procentowym wzrostem płacy minimalnej. Poprawkę zgłosił Jan Libicki (PO).

Z kolei podlaski senator PiS Waldemar Kraska zgłosił poprawkę, w myśl której świadczenie pielęgnacyjne wzrosłoby do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego kwartału poprzedniego roku, co wprowadziłoby stały mechanizm zapewniający regularną waloryzację.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę