Alternatywa dla banków

Gdańsk na kilka dni jest centrum międzynarodowej organizacji finansowej – alternatywnej dla banków.

Nasze miasto gości liderów jednej z największych organizacji finansowych świata – unii kredytowych. Unie kredytowe stały się poważną alternatywą dla banków. Stały się więc solą w oku głównych graczy rynków finansowych. W tym roku w USA za sprawą akcji społecznego niegodzenia się na opłaty bankowe zainicjowaną przez Kristen Christian w ramach Bank Transfer Day dwa miliony Amerykanów przeniosło swoje lokaty do unii kredytowych.

W Polsce są one znane jako spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe działajace na bazie prawa spółdzielczego, stanowiące alternatywę dla oferty banków. Kasy wyrosły z zakładowych kas zapomogowo-pożyczkowych. Po zaimportowaniu z USA modelu finansowej samoorganizacji przez 20 lat kasy stały się jednym z liczących się graczy na polskim rynku instytucji finansowych. W Polsce kasy kredytowe rosły w zakładach pracy i przy parafiach, dzięki działaczom NZS i Solidarności lat 80., tak jak Grzegorz Bierecki, obecny prezes kasy krajowej, a w latach 1989-90 pracownik KK NSZZ „Solidarność”.  W Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce jest skupionych blisko 2,2 milionów gospodarstw domowych, z aktywami 15 miliardów zł.

Kongres spółdzielni finansowych nazwany Międzynarodową Konferencja Liderów Unii Kredytowych odbywa się na Ołowiance w dniach 14-18 lipca 2012.  Spotkanie organizuje Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU – World Council of Credit Unions).  WOCCU jest  międzynarodową unią i agencją rozwoju unii kredytowych na świecie. Promuje rozwój unii kredytowych i   spółdzielni finansowych. WOCCU działa w imieniu światowego systemu unii kredytowych. Gospodarzem Kongresu jest Krajowa SKOK. Na konferencję WOCCU 2012, która oficjalnie zaczyna się w niedzielę wieczorem w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej przybędzie około tysiąc delegatów.  Gdańsk  ma więc kolejną okazję, by pokazać się jako miejsce organizacji konferencji na najwyższym poziomie.

Przypomniojmy, że zeszłoroczny kongres WOCCU w Glasgow zgromadził uczestników z 62 krajów. Gościem honorowym konferencji był m.in. były premier wielkiej Brytanii Gordon Brown.  Na tamtym kongresie prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej senator Grzegorz Bierecki, został wybrany wiceprzewodniczącym Światowej Rady Związków Kredytowych.

Światowa Rada Związków Kredytowych (WOCCU) działa od 1971 roku, zrzeszając unie ze 100 krajów i ponad 188 milionów członków. Unie kredytowe wyrosły z idei rozwijającej się od wieków spółdzielczości. Ideą spółdzielczości finansowej jest m.in. zapewnienie członkom możliwości stałego dostępu do rynku usług finansowych. W Polsce unie kredytowe działają od 1992 roku pod nazwą kas kredytowych. Nawiązują tym samym do idei kas zakładanych na terenie m.in. Galicji i Małopolski wschodniej na przełomie XIX i XX wieku m.in. przez Franciszka Stefczyka, w Wielkopolsce – księdza Piotra Wawrzyniaka i innych społeczników, starających się chronić rodaków przed lichwą i uczyć przedsiębiorczości  poprzez sieć wiejskich kas spółdzielczych.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę