Akcja ulotkowa w Auchan

Członkowie NSZZ „S” z regionów Gdańskiego i Mazowieckiego 22 października br. rozdawali klientom hipermarketu Auchan w Rumi ulotki i informowali o łamaniu praw pracowniczych. Akcja „Stop wyzyskowi!” dotyczyła warunków pracy, szczególnie przeciążenia pracowników nadmiarem zadań. Wielu klientów, w rozmowach ze związkowcami, popierało akcję.

– W Auchan przybywa klientów, pracownikom przybywa pracy, ale nie przybywa im pieniędzy, a system premiowy jest z definicji uznaniowy. Na dodatek działalność związkowa jest utrudniana. Nasza akcja informacyjna ma doprowadzić do zaprzestania łamania praw pracowniczych. Dyrekcja powinna wiedzieć, że dobre praktyki w pracy przekładają się  na lepszą obsługę klientów – argumentuje Katarzyna Tyszkiewicz, przewodnicząca KO „S” w Auchan Rumia i członek KZ NSZZ „S” w Auchan Polska.

Petycja zawierająca żądania związkowców została przekazana dyrekcji. Prawa pracownicze w tej sieci w Polsce były też przedstawione na Europejskiej Radzie Zakładowej w Auchan.  

Download PDF
Powrót Drukuj stronę