Akcja protestacyjna w Toruniu przeciw mobbingowi

Kilkuset związkowców pikietowało kujawsko-pomorski Urząd marszałkowski w Toruniu. Upominali się o respektowanie praw pracowniczych i o troskę o majątek publiczny. Wśród pikietujących oprócz członków „S” z Torunia byli koleżanki i koledzy z Mazowsza, Łodzi i Płocka. Pikietujących na Placu Teatralnym wspierała też kilkudziesięcioosobowa grupa związkowców z Regionu Gdańskiego „S”.   Była też liczna grupa rolników z NSZZ RI „S”.

Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego podjął decyzję o zaostrzeniu form protestu wobec  bierności władz samorządu wojewódzkiego na sytuację w Sanatorium „Przy Tężni” w Inowrocławiu. Protest miał miejsce w związku z wykryciem przez inspektorów PIP masowego zjawiska mobbingu w sanatorium „Przy Tężni” zastosowanego wobec większości pracowników. Podstawowym postulatem protestujących było odwołanie Adama Skowrońskiego dyrektora sanatorium w Inowrocławiu. Sprawa przybrała dramatyczny przebieg po tym, gdy jedna z pracownic sanatorium odebrała sobie życie. Kontrola inspekcji pracy wykazała, że w sanatorium może dochodzić do mobbingu.

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki nie wyszedł do pikietujących. W roli listonosza odbierającego petycję do władz województwa wystąpił sekretarz zarządu województwa. W gmachu Urzędu Marszałkowskiego w tym czasie trwały obrady Sejmiku.

Marszałek Piotr Całbecki oświadczył ostatnio, że nie odwoła ze stanowiska  dyrektora Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni”, ale z ramienia Urzędu Marszałkowskiego w sanatorium pojawi się mediator, który ma pomóc w rozwiązywaniu konfliktu. Tymczasem  prywatny akt oskarżenia o zniesławienie przeciwko Jackowi Żurawskiemu, przewodniczącemu Zarządu Regionu skierował dyrektor sanatorium, ten sam którego wielu pracowników wskazało jako mobbera.

Drugim powodem protestu była kwestia brodnickiego dworca PKS, przekazanego za 1,5 mln zł spółce  „Dellingate   2″.  Związkowcy uważają, że ta spółka otrzyma w ciągu klikunastu lat pieniądze z tytułu opłat za dzierżawę dworca równe zainwestowanym funduszom i tym sposobem „za darmo” stanie się właścicielem nieruchomości w ruchliwej części tego miasta.  Na bazie dotychczasowego dworca autobusowego ma powstać centrum handlowo-usługowe, którego część pełnić będzie funkcję dworca pasażerskiego i dzierżawiona będzie przez Kujawsko- Pomorski Transport Samochodowy S.A., która miała wcześniej prawo użytkowania tej nieruchomości.  

Pikanterii dodaje fakt, że fragment Szosy Chełmińskiej do pl. Teatralnego nosi nazwę Alei Solidarności.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę