Akcja protestacyjna „Solidarności”

„S”, OPZZ, FZZ: Wychodzimy na ulice Gdańska!

Podczas środowego (16 października) spotkania w gdańskiej siedzibie NSZZ „Solidarność” pomorscy liderzy NSZZ „S”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych postanowili na 9 listopada zwołać wielotysięczną manifestację w Gdańsku. To kontynuacja działań Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego.
Czytaj więcej…>>

Podziękowania dla uczestników manifestacji

Chciałbym w imieniu Zarządu Regionu Gdańskiego naszego Związku podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy tak licznie wzięli udział w Ogólnopolskich Dniach Protestu w Warszawie. Niezależnie od reakcji władzy, pokazaliśmy, że z obrony podstawowych praw pracowniczych nie zrezygnujemy. Będziemy domagać się tego od tej i każdej innej władzy. Szczególne podziękowania kieruję do związkowców z gdańskiej Stoczni, którzy przez prawie cztery dni stanowili trzon naszego gdańskiego miasteczka pod Sejmem RP, dając przykład dyscypliny i wytrwałości. Zapewniam, że nie spoczniemy na laurach. Wobec braku reakcji rządu na nasze postulaty rozpoczęliśmy zbieranie podpisów pod symbolicznym wezwaniem do samorozwiązania parlamentu i przedterminowych wyborów. Niemniej, pamiętajmy, że aby wywalczyć realizację naszych postulatów, musimy pokazać naszą determinację, solidarność i jedność w działaniu. Zarówno podczas manifestacji, w codziennej praktyce działalności związkowej na rzecz pracowników, ale także przy urnach wyborczych. Raz jeszcze dziękuję za tak liczny udział w proteście.

Krzysztof Dośla

Listy do podpisów pod wnioskiem o samorozwiązanie parlamentu można pobrać tutaj i wypełnione – składać w sekretariacie Zarządu Regionu.

Galerie protestu

Na naszej stronie internetowej dokumentujemy w galeriach zdjęciowych nasz udział w akcji protestacyjnej. Jeżeli ktoś ma zdjęcia z Warszawy, prosimy o ich przesłanie na adres magazyn@solidarność.gda.pl.

 

NSZZ „Solidarność” domaga się:

  • Wycofania szkodliwych projektów nowelizacji kodeksu pracy dotyczących uelastycznienia czasu pracy – zobacz więcej…>>
  • Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych zobacz więcej…>>
  • Zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy
  • Stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego
  • Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność” – zobacz więcej…>>
  • Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych
  • Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze

Zobacz czego domagamy się od koalicji rzadzącej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę