STOP 67!

Ruszyła kampania informacyjna NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Nie dla wydłużonego wieku emerytalnego”, przypominająca o skutkach wydłużenia przez rząd i parlament zdominowany przez PO wieku emerytalnego. Spoty informacyjne o zagrożeniach jakie niesie ze sobą wydłużenie do 67 lat wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę będą przez najbliższe tygodnie wyświetlane w blokach reklamowych przed seansami filmowymi w 247 salach kinowych sieci kin ITI w 28 miastach oraz w internecie. Kampania skierowana jest do głównie do dwumilionowej grupy młodych ludzi, których obejmą wprowadzone zmiany. To też do nich powinno trafić przesłanie o negatywnych skutkach wydłużonego wieku emerytalnego.

Tymczasem w opinii licznych ekspertów podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia jest niezgodne z obowiązującą Konstytucją oraz przyjętymi w Polsce standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Przypominamy, że skargę do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie przygotowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

Skarga  zawiera trzy zarzuty do ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Zdaniem autorów skargi niezgodne z Konstytucją jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz  zróżnicowanie warunków nabycia prawa do tzw. emerytur częściowych w zależności od płci. Związek skarży również nieprzestrzeganie przyjętej w Polsce konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Przyjęta przez Polskę w 2003 r. Konwencja MOP nr 102 zaleca, aby wiek uprawniający do emerytury nie przekraczał 65 lat. Konwencja wprawdzie dopuszcza ustalenie wyższego wieku, ale uzależnia to od zdolności do pracy osób starszych w danym kraju. Zdaniem ekspertów „Solidarności” ten warunek w Polsce nie został spełniony. Świadczą o tym na przykład sprzeczne informacje zawarte w rządowych opracowaniach. Rząd w oficjalnych dokumentach uzasadniając potrzebę podwyższenia wieku emerytalnego powołuje się na statystyki wskazujące na wydłużające się życie Polaków. Z drugiej strony w rządowym „Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013”, znajdujemy analizy, z których wynika że wraz z wydłużaniem się trwania życia spada liczba lat życia w zdrowiu zarówno dla całej populacji, jak i dla osób w wieku 65+. Zgodnie z danymi GUS i Eurostat tylko niewielka część społeczeństwa zachowuje po 65 roku życia zdolność do pracy zawodowej. Choć wydłuża się średnia długość życia, skraca się tzw. długość życia w zdrowiu. Oznacza to, że w polskich realiach wiek 67 lat nie jest wiekiem rozpoczynania nowego życia na emeryturze, ale jest wiekiem chorowania i umierania.

Więcej informacji na stronie www.stop67.pl

ASG/ACH

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę